NYHEDSBREV

Nr. 02 - 16. januar 2015


 


 

Ugenormer

Vi er kommet rigtig godt i gang med det daglige arbejde på skolen. Eleverne arbejder generelt godt og er gode til at nå deres daglige mål. I løbet af denne uge har vi beregnet nye ugenormer for eleverne fra 3. til 8. klasse. Det gælder alt det individuelle arbejde i lærecentrene. Det er rygraden i skolens undervisning, og vi justerer ugenormerne efter behov, men ofte gør vi det midtvejs i skoleåret. Eleverne har en kopi af denne ugenorm på deres arbejdsplads, så de kan følge den, når de sætter mål for det daglige arbejde. Grundlæggende skal dagens mål passe til antallet af timer i lærecenteret, men der vil være mere at lave for de ældste, og derfor vil det være almindeligt, at der er hjemmearbejde for disse klassetrin. Hertil kommer større opgaver og lektier i forbindelse med gruppetimerne. Eleverne har i alt væsentligt godt styr på disse forhold. Vi ser frem til et godt halvår med en god arbejdsindsats.


PISA

Gideonskolen er i år udvalgt som en af de 400 skoler i Danmark, som indgår i de såkaldte PISA-undersøgelser. Hensigten med PISA-undersøgelserne er at teste, hvor gode 15-16-årige elever er til at bruge deres faglige kunnen i det virkelige liv. Den første PISA-undersøgelse kom i år 2000. Der kommer en ny undersøgelse hvert tredje år, og hver gang bliver eleverne testet inden for læsning, matematik og naturfag. Undersøgelsen finder sted en dag i marts eller april, og retter sig imod elever, som er født i 1999 og går i 7. klasse og derover. Vore elever er udvalgt til at vise deres færdigheder i naturfag. De aktuelle klasser og elever får nærmere besked.


Mælk fremover

Mælkeleveringen fortsætter som den er nu. Hvis man ønsker ændringer, skal man lave disse via hjemmesiden: www.skolemaelk.dk. Der er ikke længere nogen bestillingsperiode som tidligere. Bestillingen er med andre ord fortløbende indtil forældrene selv ændrer den. 

Billesborg Cup

Fredag den 30. januar 2015 er der igen indendørs fodbold for udvalgte elever i 4. - 9. klasse. Vi er sammen med et par andre kristne friskoler og turneringen forgår i Ravnsborghallen i Køge. De to næste uger træner de aktuelle elever sammen med deres aldersgrupper i henholdsvis Idrætscenteret og på Egholmskolen. Der sendes besked med eleverne hjem. 

Skolefest

Lørdag, den 7. februar 2015, er der skolefest på Gideonskolen. Henrik Due Jensen bliver indsat som skoleleder ved denne officielle anledning. Vi inviterer skolens elever og deres forældre til fest. Vi har desuden inviteret gæster fra ind- og udland til at være med. Festen er fra kl. 10:30 til ca. 12:30. Den første del foregår i festsalen med sang, dans, taler mv. Vi afslutter med et traktement og håber på forældrenes hjælp med at bage, lave lagkager eller lignende. Vi sender yderligere oplysninger med tilmelding inden længe. 

Forskellige tilskud

Fordeling af tilskud til skolepenge, SFO og befordring er på vej. I denne uge har vi sendt besked på resultatet til forældre, som har ansøgt. For at vi kan overføre tilskuddet skal vi have forældrenes kontooplysninger. Det fremgår af brevet, hvordan disse oplysninger kan tilgå skolen.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER