NYHEDSBREV

Nr. 01 - 09. januar 2015


Godt Nytår 

Vi ønsker alle skolens elever og forældre et rigtig godt og velsignet nytår 2015. Vi er kommet godt fra start. I mandags havde vi valgt at starte med en fælles gudstjeneste som optakt til den nye skolestart. Henrik Due Jensen talte til eleverne og fortalte lidt om sit eget liv og prioriterede, hvad der betød mest for os. Godhed og trofasthed følger med os, og vi lægger de tunge byrder bag os. Vi bød velkommen til den nye skoleleder, og glædede os over, at den “gamle” fortsat er med os. Dagene er forløbet godt, og vi finder hurtigt den kendte rytme. 

Til Sydafrika

I går, torsdag, den 8. januar 2015, rejste Henrik Due Jensen til Sydafrika. Han skal på kursus og se og opleve skoler som vores i funktion. Kurset handler om vores individuelle undervisning i lærecentrene. Som de fleste forældre ved, har vi nære relationer i Sydafrika. Turen har også til formål at knytte kontakter og vedligeholde relationer. Henrik Due Jensen skal bl.a. besøge børnene på Siyakhula. Det er netop i disse dage, at den nye 2. klasse starter i det nye hus, som vi har finansieret. Det bliver spændende at se resultatet i virkeligheden. Det er jo elevernes “løb for Siyakhula”, som har sponseret det nye hus. Vi glæder os til at høre og se de nye indtryk, når Henrik Due Jensen kommer tilbage om ca. 14 dage. 

Personalia

Anja Kamel har afsluttet sin opgave som lærer på Gideonskolen med udgangen af december 2014. Anja Kamel har været sammen med os siden skoleårets start og har selv valgt at finde andre opgaver, som passer bedre til familiens samlede situation. Tak for din indsats. Vi ønsker dig alt godt også fremover. Anja Kamels timer varetages af andre af skolens medarbejdere. De enkelte klasser er orienteret. 

Testning af elever

I den forløbne uge har Else Lange testet alle elever bortset fra BH. og 1. klasse. Det er den årlige test i dansk læsning og stavning. Opgaverne rettes nu og registres, så de kan danne grundlag for vurdering af elevernes videre arbejde. 

DM i Skills

I går, torsdag, den 8. januar 2015, var eleverne fra 8. og 9. klasse på besøg i Bella Centeret. Det er den årlige uddannelsesmesse, som har fået nyt navn og nyt set-up, men formålet er det samme: at forberede eleverne på erhvervs- og ungdomsuddannelserne. Eleverne i 9. klasse er i øvrigt i gang med deres besøg på gymnasier og andre uddannelsessteder, og inden længe skal de færdiggøre deres ansøgninger. 

Forskellige tilskud

Vi er i gang med at fordele tilskud til skolepenge, SFO og befordring. Den primære fordeling foretages centralt fra Fordelingssekretariatet i Slagelse, og skolens bestyrelse kan ændre det, hvis der er grundlag for det. Alle ansøgere vil får svar i løbet af kort tid. De forældre, som skal modtage tilskud vil få det overført til deres respektive bankkonti inden udgangen af januar 2015. 

Glemt tøj

Vi har igen samlet en større portion tøj, som eleverne har efterladt rundt omkring på skolen. Det er imponerende, hvad der efterlades. Glemt tøj lægges frem til eftersyn i næste uge, og alle elever får anledning til at se det og tage deres med hjem. Når ugen er omme samles det resterende og afleveres til genbrug.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER