NYHEDSBREV

Nr. 38 - 12. december 2014 

Fest og farver

I fredags, den 5. december 2014, havde vi inviteret til “Jul på Gideonskolen”. Arrangementet var særdeles velbesøgt, og mange familier var vel repræsenteret med bedsteforældre og andre nære familiemedlemmer foruden søskende og venner. Det var en stor glæde at møde alle de fremmødte. Festen forløb som planlagt, og vore elever var veloplagte, velforberedte og dygtige til at følge den fælles plan. Tak for jeres indsats, kære elever, I gjorde det rigtig godt. Vi er stolte af jer og det er en glæde at se og høre jer. Tak til alle fremmødte. Tak for de mange positive tilbagemeldinger. Det betyder rigtig meget for os. 

Juletræet er på plads

I mandags, den 8. december 2014, havde eleverne fra 9. klasse en udflugtsdag hos Else Lange. Eleverne var i Bramsnæs, og benyttede dagen til også at hente et juletræ. Det blev sat op mandag eftermiddag i skolens festsal. Dagen efter pyntede 4. klasse træet sammen med Benedikte Back. Nu kan vi hygge os med det flotte træ, og så er det klar til juleafslutningen. 

Levende julekort

Traditionen tro besøgte vi i går, torsdag, den 11. december 2014, Rådhuset for at aflevere “et levende julekort”. Igen i år var det en god anledning til at sige tak for et enestående samarbejde i 2014. Det gælder ikke kun det formelle samarbejde, men også alle de spontane dialoger om stort og småt i årets løb. Der blev udtrykt en særlig tak til borgmester Henrik Rasmussen. Efter besøget på Rådhuset fortsatte vi til Biblioteket, som er fremtidens medborgerhus i Vallensbæk. Her fik vi for første gang anledning til at optræde og vise Gideonskolen udadtil. Også det var et godt og varmt besøg. 

70 år

Skolens leder, Ib Mogens Johansen, fyldte 70 år i torsdags, den 4. december 2014. Han forsøgte at forbigå det i stilhed, men det lykkedes ikke. Derfor en varm tak til alle, som opdage det. Tak for mange hilsener både skriftlige og mundtlige. 

Sidste skoleuge i 2014

Næste uge er den sidste skoleuge i 2014. Det er for så vidt en normal skoleuge, men vi har afslutningsfest fredag, den 19. december 2014. Eleverne møder til normal tid, og skoledagen slutter kl. 11:00. Eleverne skal ikke have madpakke med. Vi sørger for en lille servering. Der er ingen SFO den sidste skoledag. Når eleverne er sendt på juleferie, samles skolens personale til et frokostarrangement, og når det er klaret går medarbejderne også på juleferie. 

Første skoledag i 2015

Eleverne har juleferie til og med søndag, den 4. januar 2015. Første skoledag i det nye år bliver derfor mandag, den 5. januar 2015. Det er en helt almindelig skoledag, så alle elever møder kl. 8:30. SFO’en er åben i normalt omfang. 

Ændring i bestyrelsen

Den 1. januar 2015 indtræder Henrik Due Jensen i sin nye stilling som skoleleder på Gideonskolen. Han ophører derfor som bestyrelsesmedlem den 31. december 2014. Vi siger tak til Henrik for hans periode på mere end 10 år i bestyrelsen. Fra den 1. januar 2015 indtræder Lene Hammer-Helmich som bestyrelsesmedlem. Lene er valgt som suppleant til bestyrelsen. Vi byder varmt velkommen og glæder os til det fremtidige samarbejde.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER