NYHEDSBREV

Nr. 37 - 05. december 2014 

Guds kærlighed

Jesus blev født på grund af Guds kærlighed til os. I Johannes Evangeliet 3:16 står der: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Jesus er med andre ord Guds kærlighedsgave til os. Siden skabelsen har Gud ønsket, opsøgt og villet have fællesskab med mennesket. Den tydeligste beskrivelse af det finder vi i beretningen om Adam og Eva i Edens Have. Det blev ødelagt, fordi mennesket valgte sig selv frem for Gud. Lige siden har Gud mange gange og på mange måder forsøgt at vise sig selv for os for at udtrykke sin kærlighed og sit ønske om fællesskab.

Bibelen fortæller, at da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn født af en kvinde. Det blev Maria, som fødte Jesus. Vi kender den barske og til tider romantiserede fortælling om barnet i krybben, om stjernen som stod stille, om hyrderne på marken, om de vise mænd fra Østerland og meget andet. Den historiske scene blev sat for at opfylde alle profetier og løfter om Guds søn - Messias - som kom til jord.

Gud ske tak for Hans uudsigelige gave! (2. Kor. 9:15). Det er denne kærlighedsgave vi fejrer i dag. Det handler med andre ord ikke kun om et lille barn, som fødes. Det handler om Frelseren, som kom til jord for at genoprette fællesskabet med Gud vor Fader. Bruddet i Edens Have er repareret. Der er ikke længere en adskillelse mellem Gud og os. Jesus har genoprettet fællesskabet. Guds kærlighed er der i dag for os alle sammen. Glædelig jul! 

Fest på Gideonskolen

I eftermiddag har vi inviteret til “Jul på Gideonskolen”. Det er en tilbagevendende tradition, som vi ser frem til med glæde og forventning. Vi ved, at eleverne har trænet meget - især i den sidste uge - og vi tror, det bliver festligt og farverigt. Der bliver sange, danse og musikstykker som eleverne glæder sig til at præsentere. I forlængelse af den fælles optræden er der en lille servering, hvor der bliver tid til at møde andre forældre og familiemedlemmer. Det er en rigtig god anledning til et gensyn med skolens familier. 

Rådhuset og Biblioteket

På torsdag, den 11. december 2014, besøger vi Vallensbæk Rådhus kl. 14 og Biblioteket kl. 14:30. Ved begge anledninger optræder vore elever og afleverer på den måde et “levende julekort” til rådhusets personale og gæster og tilsvarende på Biblioteket, som jo er fremtidens medborgerhus i Vallensbæk. Forældre, som har mulighed for at være til stede er varmt velkommen. 

Det sker i december

I løbet af næste uge sættes det store juletræ op i salen. Det er 9. klasse, som står for afhentning af dette og 4. klasse, som pynter det. Fra på tirsdag, den 9. december 2014, vil skolens elever være opdelt i forskellige aldersgrupper og se 10-15 minutter af udvalgte film hver dag inden frokost resten af skoledagene i december. Det er Gideonskolens “julekalender”. Sidste skoledag er fredag, den 19. december 2014. Eleverne møder til normal tid, men skolen slutter kl. 11:00. Eleverne skal ikke have madpakke med. Vi sørger for en lille servering. Der er ingen SFO den sidste skoledag. 

Børnehaveklasse august 2015

Gentilmelding til den kommende børnehaveklasse med start til august 2015 skal senest ske i dag, fredag, den 5. december 2014. Vi har udsendt besked til alle tilmeldte - både elever, som har en reserveret plads og elever, som står på venteliste. Vi beder alle om at svare inden for den givne frist.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER