NYHEDSBREV

Nr. 26 - 05. september 2014 

Flot fremmøde

Vi havde et rigtig flot fremmøde til skoleårets første forældremøde i onsdags, den 3. september 2014. Der blev lyttet med stor opmærksomhed til fortællingen om Siyakhula. Alle kunne huske elevernes sponsorløb i oktober 2013, hvor vi fik indsamlet penge nok til at finansiere en skolebygning til en 1. klasse i et township lidt nord for Durban i Sydafrika. Vi vil gerne prøve en gang til. Målet er en tilsvarende bygning til den kommende 2. klasse, som begynder i januar 2015. 

Ib Johansen forklarede behovet for at gøre plads til den næste generation i ledelsen på Gideonskolen. Det handler om at vise “rettidig omhu” for Gideonskolens vision, målsætninger og egenart. På nuværende tidspunkt danner Else Lange og Ib og Ingelise Johansen det daglige lederteam. Siden januar 2014 har Benedikte Back og Annette Due Jensen også været en del af teamet. Fra 1. januar 2015 er Henrik Due Jensen ansat som skoleleder - ikke i stedet for, men sammen med Ib Mogens Johansen, som sammen med sin hustru fortsætter nogle år endnu, mens den nye skoleleder finder sig tilrette i opgaven. Beslutningen har været flere år undervejs, og der er tryghed omkring perspektivet. Den øvrige del af mødet handlede om praktiske forhold, som har betydning for forældrene og eleverne i hverdagen. Vi ser tilbage på et rigtig godt og konstruktivt møde. Tak til alle, som var med. 

Adresselister

Ved forældremødet blev de aktuelle klasselister lagt frem, så forældrene kunne checke indholdet. Forældre, som ikke deltog i mødet er velkommen til at se listerne eller tilkendegive deres holdning til, at disse “fødselsdagslister” omdeles til klassens forældre. Vi beder venligst om tilbagemelding i løbet af næste uge. 

Må vi få lov til?

Siden 1. januar har vi har taget et nyt administrationssystem i brug, som hedder Tabulex. Det giver os mulighed for automatisk opdatering af adresseforhold mv. Det kræver dog forældrenes samtykke. Vi har derfor udarbejdet en erklæring, som sendes med eleverne hjem i dag. Vi har tilladt os at kombinere erklæringen med andre forhold, som en del måske allerede har givet tilladelse til. F.eks. at benytte billeder af eleverne på skolens hjemmeside. Vi beder forældrene om at underskrive erklæringen (en for hvert barn), og sende den med i skole i løbet af næste uge. Tusind tak for hjælpen.


Skolemælk

Den daglige uddeling af mælk fungerer godt på Gideonskolen. Vi er bekendt med, at det er vanskeligt at få kontakt med Skolemælk via telefon. Firmaet er flyttet og vanskeligheder er bl.a. opstået i den forbindelse. Som skole har vi ikke noget med det at gøre, og er afhængig af opdaterede lister for at nye elever kan få deres mælk eller gamle elever kan ændre deres bestilling. Hold ud - vi tror, der kommer en løsning. 

Lejrskole

Vi afholder lejrskole fra mandag, den 15. til fredag, den 19. september 2014. Der er omdelt foldere med information om dette først på ugen. Bemærk, at der skal afleveres en oplysningsseddel med aktuelle data for hver elev. Man er velkommen til at aflevere lommepenge for eleven sammen med sedlen. Vi beder om at denne oplysningsseddel afleveres snarest muligt. De øvrige papirer skal forældrene beholde. Læg godt mærke til “pakkesedlen”. Den indeholder nogle vigtige råd og anbefalinger. Er der spørgsmål til turen, er man velkommen til at ringe eller henvende sig personligt.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER