NYHEDSBREV

Nr. 24 - 22. august 2014 

Intenst, men godt

Vi ser tilbage på to meget intense skoleuger med opstart og introduktion til alle. Det er gået rigtig godt, og der tegner sig gode arbejdsrytmer. Også de nye elever er kommet godt fra start. Her tænkes både på de små i Børnehaveklassen og på de enkelte andre, som er kommet til i de andre klasser. Børnehaveklassens store udfordring er jo overgangen fra børnehaven til skolen. Tak til forældrene, som er rigtig gode og opmærksomme og giver sig tid om morgenen, når barnet afleveres. Det skaber tryghed hos barnet, når der er glæde og begejstring hos forældrene. De øvrige elevers udfordring er at finde skolens rytmer og pædagogiske struktur. Generelt fungerer det godt, og vi giver tid til at hjælpe processen på vej. 

God start på idræt

Vi er glade for den nye model for idræt, som vi har prøvet i denne uge. Især for 7. - 8. - 9. klasse er det en spændende nyhed. Vi minder elever og forældre om, at eleverne på disse klassetrin skal have cykel og hjelm med i skole om tirsdagen. Enkelte havde ikke styr på det i tirsdags, og det var synd for dem. Vi er sikre på, at det er i orden til næste gang. Svømning for 1. klasse starter på mandag, den 25. august 2014. Eleverne skal gå fra Gideonskolen allerede kl. 8:00 om morgenen. Vær opmærksom på det. De fleste af børnene er på skolen i SFO’en i forvejen, så vi forventer ikke at det bliver vanskeligt at gennemføre. 

Betaling via NETs

I denne uge har vi sendt opkrævninger for september 2014. Opkrævningen omfatter skolepenge, SFO og lejrskole. Husk at slette gamle bankaftaler, hvis det ikke allerede er gjort. Husk at registrere betalingsoverførslen som en fast PBS betaling. Såfremt det måtte volde problemer vil vi gerne hjælpe med det praktiske. Kontakt gerne Benedikte om dette. 

Forældremøde

Onsdag, den 3. september 2014 kl. 19:00 afholder vi skoleårets første forældremøde. Det er et orienteringsmøde, og vi glæder os til at se rigtig mange forældre. Mødet falder i to dele. Første del er en fælles orientering; anden del er en samling omkring klassen med de aktuelle lærere. Derefter er der kaffebord med plads til at mødes til en fri samtale med andre af klassens forældre. Vi beder forældrene om at reservere aftenen. Der bliver sendt nærmere besked med hjem, når vi nærmer os. 

Morgensamlinger

I år er der fælles morgensamlinger for alle hver onsdag, torsdag og fredag. De øvrige dage: mandag og tirsdag er der andagt for klassen alene. Om onsdagen har vi “gudstjeneste”. Stolene er sat frem, og vi synger et par sange ekstra. Der uddeles “godt-klaret-beviser” og vi bruger lidt ekstra tid sammen. Interesserede forældre er altid velkomne til at være med. 

Husk overtøj

Vejret er lidt omskifteligt i disse uger. Der kan komme en byge eller to, og det kan blæse en del. Det sker at vore større elever glemmer overtøjet, og de risikerer derfor at blive våde og kolde, og det er ikke så godt. 

Lejrskole

Vi afholder lejrskole i uge 38: Fra mandag, den 15. til fredag, den 19. september 2014. Vi sender yderliggere oplysninger med hjem i løbet af et par uger.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER