NYHEDSBREV

Nr. 20 - 13. juni 2014 

Skoleårets afslutning

Når vi mødes på mandag er der 10 skoledage tilbage af dette skoleår. Det bliver afslutningen på det 17. skoleår på Gideonskolen. Vi sender igen en 9. klasse videre til ungdomsuddannelse. Det er både en glæde, at de er klar til at komme videre, og det er vemodigt, fordi de er en kendt generation, vi må sige farvel til. En stor del af dem har været med siden de startede i børnehaveklassen for 10 år siden.

Vi er langt med forberedelse af de nye elever, som skal starte efter sommerferien. Der har været mange samtaler for at forberede og efterbehandle de nye elevers besøg på skolen. Vi er langt med fordeling af timer og fag til det nye skema, men vi er i venteposition mht. idræt. Vi er afhængige af, at de andre skoler i Vallensbæk får lagt deres skema. Først derefter kan vi se, hvad der bliver af tider til os. Vi håber igen i år på gode og fornuftige løsninger. Skemaet for det nye år bliver færdigt i løbet af sommerferien, som det plejer.

Vi arbejder på revision af “Startpakken”, så den kan sendes hjem i slutningen af juni - inden børnene går på sommerferie. Startpakken er et hæfte med vigtige oplysninger om det nye skoleår. Indholdet er det samme som tidligere, men der er opdateringer som finder sted. Med hensyn til betaling af skolepenge bliver det helt nyt. Beløbene ændrer sig en lille smule, men betalingen skal fra august ske gennem betalingsservice (Nets). Startpakken indeholder en nærmere beskrivelse af det. 

Tysk

Alle elever i den kommende 6. klasse vil have tysk på deres skema til næste år. Det er obligatorisk. Eleverne til den kommende 7. klasse vil få tilbudt tysk til næste år. Det er et tilbudsfag. Der sendes brev hjem om dette i næste uge, og eleven skal sammen med forældrene vurdere om man vil benytte dette tilbud eller ej. 

SFO i sommerferien

SFO’en er åben den første og den sidste uge i sommerferien. Den første uge er fra mandag, den 30. juni 2014 til fredag, den 4. juli 2014. Den sidste uge er fra mandag, den 4. til fredag den 8. august 2014. SFO’en er åben for elever, som er tilmeldt, og som har brug for pasning pga. forældres arbejde. Vi henstiller, at SFO’en kun bruges i nødvendigt omfang. Man skal tilmelde sig sommer-SFO, så vi kan tilpasse medarbejderbehovet ud fra det. Forældre, som har behov for sommer-SFO, kan i næste uge kontakte Ingelise Johansen og få en tilmeldingstalon. Den skal afleveres i udfyldt stand senest på næste fredag, den 20. juni 2014. 

Bonusbutik

I dag, fredag, den 13. juni 2014, har vi afviklet den sidste Bonusbutik i dette skoleår. Det var som altid en festlig anledning for eleverne til at omsætte deres bonus, som de har samlet sammen siden februar. Bonus gives for ansvarligt og vel udført arbejde, og alle elever har lige adgang til at optjene bonus. Det er uafhængigt af klassetrin og faglige færdigheder.

  

Afslutningsfest

Torsdag 26. juni 2014 inviterer vi alle skolens elever og forældre til afslutningsfest kl.15:30 til ca. 17:30. Vi fejrer alle vore elever med uddeling af diplomer og har ikke mindst fokus på eleverne fra 9. klasse, som får udleveret deres afgangsbeviser. Mange af vore elever er involveret med musik, sang og dans, og vi afslutter dagen med grill-party som vi plejer. Der sendes invitation med tilmelding i løbet af næste uge.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER