NYHEDSBREV

Nr. 19 - 06. juni 2014 

Årsmøde 2014

Tirsdag, den 27. maj 2014, havde vi Årsmøde på Gideonskolen. Det var det 16. Årsmøde og igen kunne vi glæde os sammen over en positiv og glædelig udvikling på Gideonskolen både pædagogisk, praktisk og økonomisk. Skoleleder Ib Johansen fremlagde på ledelsens vegne årets beretning, som præsenterede mange indfaldsvinkler om livet på skolen og fastholdt Gideonskolens værdier og grundlæggende pædagogik i en tid med store forandringer i folkeskolen. Vores skole har siden starten valgt at forme skole ud fra mange af de parametre, som nu indføres med den nye folkeskolereform. Beretningen blev vel modtaget. Den kan nu læses i sin fulde ordlyd på skolens hjemmeside, klik her. 

Revisor Søren Jensen gennemgik regnskabet for 2013 og redegjorde for den generelle udvikling på Gideonskolen. Der blev sagt mange rosende ord til skolens forvaltning af økonomien og det opnåede overskud i 2013. Det officielle regnskab blev uddelt til alle tilstedeværende. Skulle andre af skolens forældre være interesseret i at se det, kan det rekvireres fra skolens kontor. Skolens tilsynsførende gennemgik sin erklæring og kommenterede den. Det blev en klar anerkendelse af det arbejde, der udføres på skolen. Forældrene godkendte erklæringen. Den er nu offentliggjort på skolens hjemmeside, klik her. Valg til bestyrelsen foregik med genvalg af de to personer på valg. Tak for jeres tillid til den siddende bestyrelse. Det betyder rigtig meget for skolens arbejde, at der er sammenhæng og kontinuitet i historien. Tak for et godt fremmøde og for enestående opbakning og opmuntring til skolens medarbejdere. 

Pinse

Den forestående weekend rummer endnu en vigtig kristen højtid. Det er Pinse. Pinsen falder 50 dage efter Påsken og 10 dage efter Kristi Himmelfartsdag. Vi fejrer, at Helligånden kom til jord. Det skete på en dramatisk og uforglemmelig måde, så Jesu disciple - og vi - ikke er i tvivl om Guds Ånds komme til jord. Helligånden er vores vejleder og hjælper. Han er altid hos os. Han kan være overalt og hos alle på en gang, fordi Han ikke er bundet at et legeme, som Jesus var. Vi fejrer Pinse med fest og glæde: Gud er kommet nær. 

Pinseferie

På mandag et det 2. Pinsedag. Det er en skolefridag - der er ingen SFO. 

Omfotografering

I dag har fotografen igen besøgt Gideonskolen. Enkelte elever var syge ved første besøg og er nu blevet fotograferet. Det store fællesbillede er taget, og elever, som synes at det første billeder ikke var tilfredsstillende, er blevet fotograferet igen. 

Bonusbutik

I næste uge er der bonusbutik. Det er den sidste i dette skoleår. Den afvikles på fredag, den 13. juni 2014. Eleverne har samlet bonus siden februar, og nu er det tid til at omsætte disse bonus til praktiske og hyggelige ting og sager. 

Afslutning på skoleåret

Der er ikke mange dage tilbage af dette skoleår.  Når vi møder efter Pinse er der 14 skoledage tilbage. Det er en meget intensiv arbejdsperiode med afslutningen på skoleåret. Vigtige datoer:

Mandag 23. juni: Undervisningsrapporter
Torsdag 26. juni: Afslutningsfest kl.15:30
Fredag 27. juni: Sidste skoledag kl. 8:30 - 11:00


Se flere billeder fra ugen, tryk HER