NYHEDSBREV

Nr. 17 - 15. maj 2014 

Store Bededag

I morgen, fredag, den 16. maj 2014, er det Store Bededag. Det er en helligdag, så alle elever har fri. Den dag, vi i dag kender som "Store Bededag", blev indført af biskop Hans Bagger (biskop over Sjælland 1675-1693), der fik indført tre faste- og helligdage i sit stift. Af dem blev den midterste lovfæstet ved kongelig forordning den 27. marts 1686 som en "ekstraordinær, almindelig bededag" for hele riget. Det er Store Bededag. Dengang var det almindeligt for danskere at samles i kirken for at bede for nationen. Selv om der er sket en vis fornyelse i de senere år, så er det nok de færreste, som praktiserer det - desværre. Bønnens betydning er fortsat stor. Bibelen siger, at en “retfærdigs bøn har en mægtigt virkende kraft”. Gud handler, når vi beder. Prøv selv! 

Besøg fra Sydafrika

I den kommende uge får vi gæster fra Sydafrika. Det er Graham og Pam Yoko, som gæster os sammen med deres datter, Rebecca. Familien Yoko er nære venner af skolen, og er også vores værter, når vi har haft klasser på besøg i Sydafrika. Vore venner vil inspirere os i to kursusforløb onsdag og fredag eftermiddag, den 21. og 23. maj 2014. Skolens elever vil også møde dem ved forskellige anledninger i skoledagen i løbet af ugen. Hjertelig velkommen til familien Yoko. 

Opfordring fra Movia

I sidste uge havde vi besøg af repræsentanter for Movia. Vi blev gjort opmærksom på, at der vil være ekstra kontrol i busserne omkring skolen de næste par uger. Man vil gerne give vore elever en positiv oplevelse og opfordrer derfor eleverne (og forældrene) til at sikre, at alle har billetter eller kort i orden. Opfordringen er hermed givet videre. 

Kylle-Rylle

3. klasse opførte i fredags, den 9. maj 2014, et læseteater for skolens yngste årgange. 3. klasse havde øvet i lang tid, og udførte læseteateret med indlevelse og dramatik. Endnu engang lød det klassiske eventyr og den gamle sætning: Det fille det falde i min hovedskalle ... Tak for en god indsats. 

Årsmøde 2014

Vi nærmer os Årsmødet, tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 19:00. Skolens leder vil give beretning om 2013 og se fremad til det næste skoleår. Skolens revisor præsenterer regnskabet. Skolens tilsynsførende har igen udarbejdet en vurdering af skolens undervisning. Den vil blive fremlagt. De nødvendige valg til bestyrelsen vil blive afholdt. Personer, som er på valg, er villige til genvalg. 

Skolefotografering

Den årlige skolefotografering fandt sted i mandags, den 12. maj 2014. Klasser og elever blev fotograferet. Vejret var desværre ikke det bedste, så det store fællesbillede blev ikke taget ved den anledning. Det vil ske sammen med eventuel omfotografering af elever på et lidt senere tidspunkt. 

Et hyggeligt besøg

I fredags, den 9. maj 2014, havde vi besøg af den kommende børnehaveklasse og deres forældre. Det blev et rigtig hyggeligt besøg. Der var tid til at børnene kunne møde hinanden, og forældrene fik en fælles information og havde tid at tale sammen og knytte kontakter. Det er optakten til et mangeårigt samarbejde, så det er værdifuldt at mødes på denne måde. 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER