NYHEDSBREV

Nr. 14 - 25. april 2014 

Den “hvide” forhal

Selv om det var bekendtgjort, så blev det alligevel en overraskelse at komme tilbage efter påskeferien og se forandringerne med den “gule” forhal. I løbet af ferien blev en væg sat op som adskillelse mellem gangarealet og lokalet. Væggene blev klargjort og malet, og elektrikeren udførte sin del af arbejdet. Vi nåede i mandags at rengøre det sidste og fik retableret lokalet, så det så “rigtigt” ud, da eleverne kom tilbage i tirsdags. Vi mangler lidt lys i gangen. Vi har planlagt en loftskinne med spots, som skal lyse på forskellige udstillinger af elevernes produkter eller andre “kunstværker”. Det er blevet et rigtig spændende lokale. Der er meget lys, og der er godt miljø. Lige nu fungerer lokalet som tidligere med computere og borde til medarbejderne og opsamlingssted om morgenen for elever, som møder tidligt. Til sommer bliver lokalet gjort klar til den kommende børnehaveklasse. Det ser lovende ud. 

Møde med revisor

I tirsdags, den 22. april 2014, havde bestyrelsen møde med skolens revisor for at gennemgå Årsrapporten for 2013 med tilhørende revisionsprotokol. Alt så smukt ud og der er ingen bemærkninger til regnskabet. Vi kom ud af året med et flot overskud. Vi glæder os til at præsentere det nærmere ved det kommende Årsmøde. 

Afsluttende prøver

Den 5. maj 2014 starter de afsluttende prøver på Gideonskolen. 9. klasse skal til prøve i samme fag og på samme niveau som i Folkeskolen. Det er FSA: Folkeskolens Afsluttende prøver. En oversigt over disse prøver findes på Gideonskolens hjemmeside, ligesom eleverne har fået udleveret en kopi. På mandag, den 28. april 2014 - en uge før de skriftlige prøvers start - må vi offentliggøre alle fag - også fag i udtræk. Når det er sket ændrer vi arbejdsform for eleverne i 9. klasse. De vil derefter være i skole i samme omfang som hidtil, men eleverne kommer kun til at arbejde med styret forberedelse til prøvefagene. De involverede lærer vil undervise eleverne eller planlægge individuelt arbejde i deres fag til eleverne. Vi har rigtig god erfaring med det. Derfor er der ingen traditionel “læseferie” på Gideonskolen. 

Generalprøve

Fredag, den 2. maj 2014, er der generalprøve i salen for 9. klasses elever. Alt vil være gjort klar og sat op til de afsluttende prøver i salen. Eleverne får en realistisk oplevelse af miljøet og arbejdsformen, og vi får afprøvet teknikken. Det varer hele skoledagen. 

Årsmøde 2014

Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 19:00, er der Årsmøde på Gideonskolen. Det er en traditionel forældresamling med fremlæggelse af Årsrapport, Regnskab, Tilsynsrapport og valg til bestyrelsen. Det er med andre ord en rigtig vigtig samling for forældre. Her skrives Gideonskolens historie. Vi beder forældrene om at reservere aftenen. Velkommen. 

Forberedelser til næste år

Vi er i fuld gang med at forberede næste skoleår. Det gælder elevgruppen, fagfordeling og timefordeling. Der bliver også brug for enkelte nye medarbejdere, som vi glæder os til at præsentere nærmere. Vi har allerede taget højde for den nye Folkeskolereforms afsmitning på vores skole, så meget er undervejs.


Se flere billeder fra ugen og Påskefesten, tryk HER