NYHEDSBREV

Nr. 12 - 04. april 2014


 
 

Påskefest

Så er der Påskefest på Gideonskolen. Vi glæder os til at se skolens elever og familier på torsdag i næste uge, den 10. april 2014 kl. 16:00. Titlen på vores Påskefest er: “Grace & Mercy”. I forrige nyhedsbrev forklarede vi temaet. Denne gang inviterer vi alle til ved selvsyn at opleve det. Eleverne går ind i en intensiv træningsperiode for at blive klar til festen. Især de mange danse kræver megen træning. Men elever, som skal synge eller spille har også brug for at øve sig meget. Undervisningen i næste uger bliver derfor lidt anderledes. Der vil blive flere elever, som arbejder i lærecentrene mens deres kammerater træner. Der ligger rigtig meget forberedelse bag 1 times forestilling - men processen undervejs er også nyttig på mange måder: Samarbejde, koordinering, hensyn, ros og opmuntringer er blot nogle af de vigtige nøgleord. Velkommen til at se, høre og opleve resultatet på torsdag i næste uge. 

Vi flytter rundt

I disse dage flytter vi biblioteket fra den gule forhal til nye reoler på gangen ved gruppelokalerne. Vi er ved at gøre klar til ombygning af den gule forhal. Fra næste skoleår skal den gule forhal bruges som et nyt børnehaveklasselokale med plads til 22 elever. Håndværkerne sætter væggen op i dagene inden Påske - altså mellem Palmesøndag og Skærtorsdag. Når eleverne kommer tilbage efter Påskeferien skulle det meste være klar. Vi flytter computere og andet inventar tilbage igen. Den egentlige ommøblering finder først sted i sommerferien. Det bliver en ny synsvinkel, hvor vi helt sikkert vil savne funktionerne i den gule forhal, og skal finde nye rytmer på nogle områder. Det ene fører jo gerne noget andet med sig. I øjeblikket er vi i gang med en grundlæggende oprydning på mange områder på skolen. Noget kan man se, og andet gemmer sig i lokaler, skuffer og skabe. 

H. C. Andersen

H. C. Andersen fik megen opmærksomhed i torsdags, den 3. april 2014. Vore elever gjorde en rigtig god indsats og det var et hyggeligt arrangement, men andre rendte med præmien. Det var alligevel sjovt at være med, og en fin motivation for en vigtig disciplin i dansk: Udtryksfuld læsning. Tak, for jeres gode indsats, 7. Klasse. 

Robin Hood

I eftermiddag vil 4. klasse opføre deres skuespil om Robin Hood. Rigtig mange forældre og andre familiemedlemmer har meldt deres ankomst. Foruden eleverne er der ca. 80 pårørende og gæster, som er til stede. Vi er sikker på, at 4. klasse kommer til at gøre en rigtig god indsats. 

Den gode indsats

I denne uge har vi haft ekstra opmærksomhed på elevernes ansvar i lærecenteret. Det gælder både junior- og seniorgruppen. Det er elevens eget ansvar at rette arbejdet omhyggeligt. Vi træder ind med en kontrol ved check-ups og Selv-tests. Stoffet skal læres i materialet før en check-up, og selve check-up’en skal vise, at eleven har lært det faglige indhold i den del af hæftet (PACE’n). Vi hjælper selvfølgelig gerne og superviserer, som vi plejer, men retningen er elevens ansvar. Eleverne har taget godt imod de nye signaler, og vi kan se en positiv effekt af det. 

Påskeferie

Skolen holder påskeferie fra lørdag, den 12. april til mandag, den 21. april 2014. Begge dage inklusive. Der er ingen SFO i denne periode.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER