NYHEDSBREV

Nr. 10 - 21. marts 2014 

Ingen mobning

Medierne drøfter i disse dage metoder til at undgå eller nedbringe mobning blandt børn på landets skoler. Gideonskolens politik er helt klar: Vi vil være en skole helt fri for mobning. Er vi så det? Det håber vi. Hvis man med mobning mener elevers systematiske angreb på andre for at underminere deres personlighed og ødelægge deres skoledag, så er vi en mobbefri skole. Skulle noget sådant dukke op, arbejder vi hurtigt, konkret og aktivt for at stoppe det. Men elever kan god blive uenige og vrede på hinanden, og det kan også ødelægge den gode stemning, og det gør vi derfor noget ved. Meget ofte er har vi samtaler med elever, som har brug for hjælp til at løse konflikter, eller gode råd til at navigere i flokken af kammerater. Vi har både de følsomme og sårbare og de robuste og rummelige. Vi har elever med en svær historik, og andre med en tryg baggrund. 

Vi har synlige voksne "overalt" på skolen, hvis opgave først og fremmest er at observere og hjælpe, så en leg ikke løber ud af kontrol. Det kan være rent præventivt, men der er også elever, som har brug for en aktiv indsats fra os til at afklare og løse uoverensstemmelser så det ikke udvikler sig til konflikter. I langt de fleste situationer er det let at komme videre. Vore elever er generelt rigtig gode til at sige "undskyld" og rette op på skævheder. Vi er glade for forældrenes opmærksomhed og hjælp også på disse områder. Gideonskolens fokus på næstekærlighed og gensidig omsorg præger hverdagen. Derfor er der en god stemning. Tak til alle for fortsat hjælp med dette. 

Personalia

På mandag, den 24. marts 2014, vender Simon Jørgensen tilbage fra sin barselsorlov. Vi håber, familien har fundet en rytme, så hverdagen kan fungere, selvom far er på arbejde igen.

Louise Pedersen er tilknyttet juniorlærecenteret som ung medarbejder. Hun vil hjælpe med læsetræning og andre forefaldende opgaver. 

H. C. Andersen

7. klasse skal i år være med i en konkurrence om oplæsning af udvalgte tekster af H. C. Andersen. Det er skoler i Region Hovedstaden, som dyster imod hinanden. Eleverne skal læse med indlevelse og passende dramatisk udtryk. Der er en hel del af vore elever i 7. klasse, som har vist talent for dette, og vi er spændt på resultatet. Konkurrencen finder sted torsdag, den 3. april 2014. 

Revision

I onsdags, den 19. marts 2014, havde vi revision af regnskabet fra 2013. Regnskabet ser fint ud, og vi kommer ud af året 2013 med et ganske flot overskud. Nu skal årsrapporten færdiggøres og godkendes, og så bliver den fremlangt for skolens forældre i maj til Årsmødet. 

Kurser

I torsdags og fredags, den 20. og 21. marts 2014 deltog Else Lange og Benedikte Back i et kursus arrangeret af Undervisningsministeriet i forbindelse med 2-sprogsundervisning og andre forhold omkring undervisningen.

Torsdag, den 20. marts 2014, deltog Lars Schultz og Ib Johansen i et kursus arrangeret af FKF om det nye IT-platform: EasyIQ, som vi har tilmeldt os. Det vil få betydning for alle skolens elever fremover. Mere om dette senere. 

Husk

Påskefest på Gideonskolen, torsdag, den 10. april 2014 kl. 16:00. Invitationen gælder alle skolens elever og deres familier.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER