NYHEDSBREV

Nr. 09 - 14. marts 2014


 
 

Mange samtaler

I onsdags, den 12. marts 2014, fik vi klaret de mange samtaler til konsultationerne. Det var anden gang i dette skoleår, at vi gennemførte forældre-elev-lærersamtaler. Det er en vigtig del af forældresamarbejdet med evalueringer. Udvikler eleverne sig som forventet? Trives de fortsat på Gideonskolen? Er der ændringer i planlægningen for den næste periode? Hvordan tegner den faglige udvikling sig på langt sigt? Det er kun nogle af de naturlige spørgsmål, som drøftes.

Det var igen en glæde at mødes med skolens forældre. Huset summede af liv, og der var også tid og plads til lidt "small talk" mellem forældrene. Vi prøver at gøre dagen til en festdag for eleverne. Derfor var der lagt op til festlige aktiviteter mens de ventede: Krea, film, boldspil, lektiecafé, en godbid i den gule forhal mv. Vi nåede stort set alle elever og familier. Tak til alle for en god indsats for at få programmet til at lykkes. 

Sol over Gideon

Den forløbne uge har bragt forårsstemning med sig. Vi har haft temperaturer på 15 grader og derover. Det inspirerer til lidt mindre overtøj, og i de små frikvarterer er det fint nok. Børnene i SFO’en passer vi ekstra godt på. De leger ude en hel del, og bevæger sig både i sol og skygge. Det er koldt på jorden og i skyggen, derfor skal de have overtøj på. Der har været frost de fleste morgener, og derfor har der været god grund til fornuftigt overtøj. 

Næste skoleår

Vi har i øjeblikket mange samtaler med interesserede forældre om skoleskift i forbindelse med det nye skoleårs start. Som allerede omtalt tager vi lidt flere elever ind. Tilgangen er primært på de små klassetrin. Det er yderst sjældent, at vi modtager nye elever over 6. klasse. Dels skal der være plads, dels skal sådanne elever være særligt motiverede. Vi får en del henvendelse på mail, som selvfølgelig besvares. Mange får et henholdende svar, fordi vi endnu ikke har fuldt overblik over det kommende skoleår. 

Glemt tøj

I onsdags, den 12. marts 2014, lagde vi glemt tøj frem til gennemsyn i forbindelse med konsultationerne. Forældre og elever havde lejlighed til at gennemgå dette. Forhåbentligt fandt man noget, som man måske havde savnet længe. Tøjet bliver liggende fremme i denne og næste uge. Derefter pakkes det sammen og afleveres til et godt formål. 

Udskiftning af computere

Alle grupperum er nu forsynet med nye computere. Det er en vigtig og væsentlig opgradering. De er bl.a. forsynet med trådløst tastatur, så computeren kan betjenes overalt i lokalet. Det opleves som en stor frihed i undervisningen. De øvrige computere er langt på vej. Vi arbejder på at det er på plads inden 1. april. 

Påskefest

Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16:00, inviterer vi alle skolens elever og deres familier til Påskefest. Temaet er "Grace and Mercy". Eleverne træner i øjeblikket deres danse og anden optræden. Træningen bliver mere intensiv, når vi nærmer os tidspunktet. Vi beder forældrene om at reservere dagen og tidspunktet, og vi håber at rigtig mange kan være med.

Se flere billeder fra ugen, tryk HER