NYHEDSBREV

Nr. 07 - 28. februar 2014 

Forår på vej?

Velkommen tilbage efter vinterferien. Vi håber at vores elever og familier har nydt ugen og haft kvalitetstid sammen til hygge og afslapning. Denne uge har været helt fantastisk. Vi har set solen rigtig meget og oplevet flotte skyformationer om morgenen med et smukt farvespil i røde nuancer. Måske er foråret på vej. Marts kan godt være en kold vintermåned, men det er næsten ikke til at tro med de høje temperaturer, vi har haft i den sidste uge. Måske skal man lige være lidt ekstra opmærksom på passende overtøj i forhold til vind, temperatur og vejr. 

Fornyelse og klargøring

I tirsdags blev vi færdige med fornyelse og istandsættelse af grupperum 3. Der er kommet "nye" borde. Opstillingen er mere hensigtsmæssig i forhold til undervisningen. Der er opsat en interaktiv tavle og nye reoler. Lokalet er malet og istandsat. Eleverne tog vel imod fornyelsen og glæder sig over de nye muligheder. Det er et led i skolens klargøring til lidt flere elever fra næste skoleår. 

Personalia

Ea Madsen er i praktik på kontoret de næste 12 uger. Ea startede i tirsdags, den 25. februar 2014. Hun har en kontoruddannelse bag sig og en del erfaring. Vi har stillet os til rådighed i en periode for at medvirke til nye erfaringer. Velkommen på Gideonskolen.

Anina Larsen bliver færdig med sin læreruddannelse til sommer. Vi har valgt at knytte Anina til skolen her i foråret de dage, hun ikke er på seminariet. Anina starter på onsdag, den 5. marts 2014. Det giver en uforpligtende mulighed for at komme ind i vores skolesystem. Velkommen på Gideonskolen. 

Efter-fyraftens-møde

I onsdags, den 26. februar 2014, havde vi igen inviteret til præsentation af Gideonskolen. De sidste par måneder er der kommet rigtig mange henvendelser med ønske om plads til børn på Gideonskolen. På rundturen præsenteredes lokalerne sammen med en forklaring på skolens undervisning og materialer. Derefter orienterede vi om skolens kristne værdier og profil, så de interesserede forældre har et bedre grundlag for at tage stilling til, om Gideonskolen er den rette skole at gå efter for den enkelte familie. 

Forældrekonsultationer

Onsdag, den 12. marts 2014, inviterer vi til forældrekonsultationer igen. Elever og forældre inviteres til at møde nøglepersoner omkring eleven, blive orienteret om elevens udbytte af undervisningen og samtale om det videre forløb. Der bliver senere mulighed for at ønske tid inden for tidsrammen kl. 14 - 21. Vi beder forældrene om at reservere dagen, så vi så vidt muligt kan afvikle alle konsultationer samme dag. 

Flere møbler til Gideon

I tirsdags, den 25. februar 2014, hentede vi endnu et klassesæt af skolemøbler fra Brøndby Strand Skole. Denne gang er det inventar til den kommende børnehaveklasse. Tak til Brøndby Strand Skole, fordi man tænker på os i forbindelse med de kommunale forandringer. 

30 år med ACE

Vi ønsker vore venner og samarbejdspartnere i Sydafrika hjertelig tillykke med de 30 år. I disse dage fejres det rundt omkring i Sydafrika ved lærersamlinger. Vi fik i 1991 kendskab til ACEs undervisningsprincipper under et besøg i Sydafrika. Det blev en stor inspiration, og det bærer også i dag en stor del af Gideonskolens profil.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER