NYHEDSBREV

Nr. 06 - 14. februar 2014 

Vækst og udvikling

Et grundlæggende tema for Midtvejsmødet i tirsdags, den 11. februar 2014, var "vækst og udvikling". De mange forældre lyttede med opmærksomhed til præsentationen af en vækstplan for Gideonskolen. Vi vil fortsat gerne være en medspiller i lokalsamfundet, og ikke være kendt for "skolen, der ikke har plads". Det er dog begrænset, hvad vi kan gøre, for vi ønsker ikke at være en "stor" skole. Med en enkelt bygningsændring og omrokader af elever og klasser i huset, kan vi få plads til 15 - 20 flere elever i det nye skoleår. Det vil lette trykket på skolen på nogle områder og hjælpe forældre med plads til nogle børn. Det har også en ønsket effekt på skolens økonomi, så vi kan ansætte et par medarbejdere mere i en naturlig udvikling af skolen. Vores økonomi er fortsat sund og fornuftig, men de senere års begrænsninger i tilskud er der god grund til at rette op på, så vi fortsat kan bevare økonomisk frihed. 

Vi er i gang med en næsten total udskiftning af computerne på skolen. Det gamle udstyr er 10 år gammelt og har tjent os godt i den periode. Fra april vil det nuværende styresystem ikke længere være supportet og vi må derfor skifte ud. Det er vi i gang med nu. Vi skifter ikke de bærbare computere ud. Det bliver fremover en forældreopgave, at eleverne har egne, bærbare computere med. Vi har varslet det et par år, og nu når vi en deadline. Ved mødet gennemgik vi skolens status vedrørende afsluttende prøver og aktuelle testresultater i dansk. Interesserede forældre kan se disse ved den kommende forældrekonsultation i marts. Dette er blot nogle af de mange sider af skolebilledet, som indgik i Midtvejsmødet. Tak, for god opslutning og en god stemning. 

Bonusbutik

I onsdags, den 12. februar 2014, havde vi Bonusbutik. Det er en festdag, hvor den gule forhal er omdannet til en butik. Eleverne kan omsætte deres optjente bonus og købe skolesager, legetøj, ture og meget andet. Denne gang var der et overvældende bugnende udbud i Bonusbutikken. En af skolens forældre har hjulpet os, så stort set alt er doneret, og vi har fået adgang til et lager af gode sager, som kan hjælpe os flere år fremover. Tak for det. Bonus er en belønning til skolens elever for godt og solidt arbejde. Vi roser ansvar og omhyggelighed med bonus. Det gælder alle aldersgrupper, så det er ikke de dygtige, men de pligtopfyldende, som får bonus. 

Besøg fra England

I går og i dag har vi haft besøg af Russ Hayward fra England. Han har i sit firma udviklet et program, som hjælper os med de daglige målcheck af skolens elever. Det er et vigtigt og omfattende arbejde, og vi har prøvekørt programmet i et års tid i Det store Lærecenter. Vi ser frem til at få styr på detaljerne og tror, at det vil hjælpe os med at effektivisere et tidskrævende arbejdsområde. 

Uddannelsesansøgninger

9. klasse er næsten klar med deres del af uddannelsesansøgningerne. Det gælder ansøgning til ungdomsuddannelserne, f.eks. gymnasiet, erhvervsuddannelserne, 10. klasse mv. Vi beder forældrene om at gennemlæse ansøgningen sammen med eleven i vinterferien, så vi kan færdiggøre dem umiddelbart efter. 

Vinterferie i uge 8

I næste uge er der vinterferie. Gideonskolen er lukket. Vi tror at alle vil have godt af en lille pause før det næste ryk. Vær opmærksom på, at der ikke er nogen SFO i vinterferien.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER