NYHEDSBREV

Nr. 26 - 06. september 2013 

Forældremøde

Rigtig mange forældre var samlet til forældremøde i tirsdags, den 3. september 2013. Det var en rigtig god aften med en positiv og gensidig opmuntrende stemning. I den fælles information orienterede Ib Johansen om en god skolestart med de 152 elever, som nu er på Gideonskolen. Det er samme niveau som sidste år, og skolen er fyldt op. Det skulle sikre et fornuftigt økonomisk grundlag. Skolens skema fungerer godt. Medarbejderstaben er den samme som før ferien bortset fra en udskiftning blandt de unge medarbejdere, som også i år er nogle af skolens tidligere elever. 

Skolelederen orienterede om hovedelementer i den nye folkeskolereform, som bliver indført på folkeskolens område fra august 2014. De fleste af de nye tiltag har Gideonskolen fungeret med hele tiden. Som privatskole er vi ikke forpligtet på reformen, men vi vil alligevel vurdere elementerne i den. Finanslovsforslaget for 2014 indebærer en besparelse på ca. 1.000,- kr. pr. elev. Det er noget mere end forventet. Samtidig er der varslet en dispositionsbegrænsning af det allerede bevilgede statstilskud for 2013. Vi ved ikke, hvad det konkret indebærer endnu. Der er dog en positiv forventning til resultatet af 2013. Efter den fælles information var der tid til at tale med elevernes kontakt- og klasselærere, og aftenen sluttede med fællesskab omkring kaffebordet. Tak til alle, som bagte og gjorde aftenen festlig. 

Venskabsskole i Sydafrika

Vi introducerede i tirsdags et projekt om en venskabsskole i Sydafrika. Vi vil gerne være med til at gøre en indsats for at højne undervisningen i Sydafrika. Det vil vi gøre gennem vores samarbejdspartner i Sydafrika, som har været til inspiration og hjælp for os gennem rigtig mange år. Skolen hedder Siyakuhla. Det er "zulu" og betyder "Vi vokser". Skolen ligger i forstaden Waterloo uden for Durban i et township ved navn Verulam. 

Det er en forskole med ca. 100 børn i alderen 2 - 6 år. Derefter skal børnene i 1. klasse og er henvist til den offentlige skole, og der er standarden ikke god. Man fortæller os, at flere at børnene fra Siyakuhla, som altså kun lige er færdige med børnehaveklassen, hjælper 5. klasses elever i den offentlige skole med at lære at læse! Vi vil gerne være med i et projekt, hvor der etableres et lokale til den kommende 1. klasse. Det kan gøres ved at stille en mobil pavillon op, som indrettes som klasselokale. Vi har set det i sommers i Sydafrika og det ser rigtig godt ud. Prisen er ca. 70.000,- dkr. De tilstedeværende ved forældremødet tog rigtig godt imod idéen, og vi arbejder videre med projektet. Vil du/I være med? 

Hvidekildelejren

På mandag, den 9. september 2013, starter lejrskolen på Hvidekilde. Vi mødes på Ishøj station senest kl. 07:45. Husk bagagen. Yderligere informationer findes i den hjemsendte folder. Se den ved at klikke her!
 


 

Sydafrika-rejse

Eleverne i 9. klasse er klar til afrejse. De rejser på onsdag, den 11. september 2013, og kommer hjem igen søndag, den 29. september 2013. Vi ønsker klassen og de ledsagende medarbejdere, Else Lange og Simon Jørgensen, en fantastisk tur. 

Adresseliste

Den nye adresseliste er nu klar og uddeles til eleverne i dag. Vi beder forældrene om at passe godt på denne liste, så der vises respekt om privatlivets fred. 

Nyhedsbrev

Der er ikke nyhedsbrev på næste fredag på grund af lejrskolen.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER