NYHEDSBREV

Nr. 25 - 30. august 2013


ABC - alle børn cykler

På mandag starter projektet: "Alle Børn Cykler". Det er en landsdækkende kampagne, hvor der sættes fokus på "børn og bevægelse" og "børn og trafik". Det er også en konkurrence mellem landets skoler om at køre længst i perioden 2. til 13. september. Vi har i år valgt at deltage i næste uge og i ugen efter lejren, så vi deltager i to uger samlet. Ud over konkurrencen med landets øvrige skoler har vi vores egen konkurrence på Gideonskolen. Vi belønner den klasse, som i forhold til antallet af elever har deltaget mest. De fleste af skolens elever bor tæt på skolen og kommer frem og tilbage ved at gå eller cykle. Andre bruger med fordel bus eller køres af forældrene. Men alle færdes i trafikken.

Det er jo primært forældrene, som lærer børnene de grundlæggende regler, men vi hjælper gerne til. Man får point for at cykle. Man kan cykle til skole eller man kan cykle derhjemme. Der er ikke krav om en bestemt afstand. Har man cyklet får man point. Bruger man cykelhjelm får man dobbelt så mange point. Det er klasselæreren, som hver dag registrerer elevernes aktiviteter. Vi ved, at der ikke er plads til alle cykler i stativerne. Man må derfor gerne parkere sin cykel langs hegnet på skolens grund; men ikke på gang- eller legearealerne. Husk, at cyklen skal være forsvarligt låst. Vi glæder os til at være med igen i år og ser frem til en sjov og festlig kampagne. 

Forældremøde på tirsdag

Som allerede varslet samles vi på tirsdag, den 3. september 2013 kl. 19:00 - ca. 21. På fredag sendes en invitation med eleverne hjem, så alle familier har mulighed for at tilmelde sig. Mødet er et informationsmøde. Der er en fælles del med opdatering om livet på skolen lige nu, og der er en klassedel, hvor forældre er sammen med klasselæreren. Mødet sluttes med fælles kaffebord. 

5. september

Vi nærmer os 5. september. Det er den officielle skæringsdag for optælling og indberetning af elever på private skoler. Antallet af elever denne dag bestemmer, hvor stort et statstilskud skolen får i det aktuelle skoleår. På Gideonskolen er alle pladser fyldt op, vi har 152 elever. Det er samme niveau som sidste år. 

Hvidekildelejren

Alle elever modtog information om lejrskolen i sidste uge. Vi orienterer mere om dette på det kommende forældremøde. Eleverne skal aflevere oplysningssedlen i udfyldt stand. Der kan være særlige forhold, som vi bør kende til f.eks. vedr. medicin o.a. Måske vil det være en god idé at orientere klasselæreren mundtligt, så vi ikke overser noget. Der er mulighed for at aflevere lommepenge sammen med oplysningssedlen. Man kan også indsætte lommepengene på skolens bankkonto. Der skal nemlig ikke bruges kontanter på lejren for køb i slikbutikken. Spørgsmål til lejrskolen kan man passende drøfte med klasselæreren på tirsdag til forældremødet. 

Bring Your Own Device

Vi har i foråret opfordret skolens forældre til at investere i en computer til deres børn. Denne kan så medbringes i skole og bruges i det daglige arbejde. På skolens hjemmeside har vi skrevet nogle anbefalinger og vilkår for benyttelse af egen computer på skolen. Vælg "elevsider" og find menupunktet øverst på denne side, eller klik her!


Se flere billeder fra ugen, tryk HER