NYHEDSBREV

Nr. 18 - 31. maj 2013 

Velkommen til en ny årgang

I dag, fredag, den 31. maj 2013, mødes vi med forældre og elever til den kommende børnehaveklasse. Det er en ny årgang elever, som starter på Gideonskolen. En hel del af dem har søskende på Gideonskolen. For dem er det måske ikke helt nyt - og alligevel. For alle er det en helt ny start: De skal i skole. Det er noget helt andet end børnehave. Der er børn og unge i mange aldre. Der er nye rytmer i en ny hverdag. Der er nye voksne og hertil kommer al den nye undervisning. For en del er det også nyt at møde den kristne tro i hverdagen. Bibelen er en vigtig bog for os alle sammen, og dens ord er levende og præger derfor hverdagen alle vegne. Vi glæder os rigtig meget til at hilse på vore nye elever i dag og håber at det bliver en fest. Vi ønsker også, at det skal blive starten på et mangeårigt samarbejde om skole. De næste 10 år vil skole få en stor plads i familiernes hverdag. Velkommen i skole. 

Genbrug

3. og 4. klasse besøgte Brøndby Kommunes Genbrugsstation i mandags, den 27. maj 2013. Det var et godt besøg med mange informationer og opfordringer. Eleverne bliver de næste par uger "papirrødder". De skal indsamle og sortere papir hjemmefra og have det med i skole. Vi sætter fokus på genbrug og affaldssortering. I denne uge er projektet igangsat og forældrene har modtaget nærmere information om familiens hjælp i den forbindelse. 

Thorvaldsens Museum

I går, torsdag, den 30. maj 2013, besøgte 6. klasse Thorvaldsens Museum i København. Som et led i danskundervisningen deltog de i et forløb, som hedder: "Der var engang ... skrivekursus". Ud over dette var der tid til en rundvisning på museets forskellige afdelinger. Eleverne blev orienteret om Thorvaldsens liv og virke og den påvirkning hans skulpturer har på det københavnske bybillede. 

FSA-prøver i 9. klasse

De skriftlige prøver er overstået, og vi venter på resultaterne af dem. På mandag, den 3. juni 2013, har vi den første mundtlige prøve. Det er en prøve i engelsk. Prøven starter kl. 8:00 og er færdig ved 12-tiden. Der er i alt 4 mundtlige prøver, som eleverne skal gennemføre. Planen ser sådan ud:

Mandag,  3. juni 2013: Engelsk

Torsdag, 13. juni 2013: Fysik

Onsdag, 19. juni 2013: Dansk

Mandag, 24. juni 2013: Samfundsfag

Vi ønsker vore elever nogle gode dage. 

Ind i juni

Vi er på vej ind i juni. Det er første sommermåned og sidste måned i dette skoleår. Det er en travl måned med mange særlige begivenheder. Ud over afgangsprøverne i 9. klasse er der forskellige arrangementer for klasserne. Det vil vi fortælle om lidt ad gangen.

Vi har fælles afslutningsfest for alle skolens elever og forældre torsdag, den 27. juni 2013 kl. 15:30.

Sidste skoledag er fredag, den 28. juni 2013 kl. 8:30 - 11:00. 

Grundlovsdag

På onsdag, den 5. juni 2013, er det Grundlovsdag. Eleverne har fri og også SFO er lukket.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER