NYHEDSBREV

Nr. 17 - 24. maj 2013 

Endnu et godt år

Skolens forældrekreds samledes i onsdags, den 22. maj 2013, til Årsmøde. Det var 15. gang vi mødtes for at se nærmere på årets gang på Gideonskolen. Skolens vedtægter definerer ret præcist, hvad der skal ske, men selv om rammen er den samme, har hvert møde sin egen karakter. Kort fortalt har vi haft endnu et godt år på Gideonskolen. Ledelsens årsberetning redegjorde for de særlige ting, som har præget det forløbne år. Både den daglige, nødvendige, skemalagte undervisning og de mange ekstraordinære initiativer, som giver farve på hverdagen, skaber en skoleramme, som er fuld af læring. Det skal være spændende at gå i skole. Elever, som trives, lærer meget, og det er det altovervejende billede for livet på Gideonskolen. Vi ser med tilfredshed på de evalueringer af elevernes læseudvikling der er foretaget, og glæder os med elever, som afslutter skolegangen, med rigtig flotte resultater. Ledelsens beretning kan ses på skolens hjemmeside - klik her! 

Skolens tilsynsførende, Palle Kristensen, understreger også dette i sin tilsynsrapport for 2012/13. Rapporten kan ses i sin helhed på skolens hjemmeside - klik her! Skolens revisor, Søren Jensen, gennemgik regnskabet for 2012. Det viser et driftsmæssigt overskud på 330.000 kr. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, og der var megen ros fra revisoren til det daglige og omhyggelige arbejde for at sikre tryghed omkring forvaltning af skolens økonomi. De nødvendige valg til bestyrelsen blev foretaget, og det blev til genvalg på aktuelle poster. Det giver en tryghed og stor stabilitet på en skole, at de ledelsesmæssige opgaver varetages af de samme personer. Tak til alle fremmødte forældre for deres positive medvirken til en hyggelig og dejlig aften.


3. klasse vandt i 2011
 

Papirrødderne

I denne og de næste par uger har 3. og 4. klasse et projekt sammen med Vestforbrændingen og Brøndby kommunes Genbrugsstation. Projektet handler om at opføre sig miljørigtigt. Eleverne skal kende baggrunden for affaldssortering og vide, hvad der sker med affaldet. På nogle områder bliver forældrene også inddraget. Der er sendt særlig besked om det med eleverne hjem. Besøget på Genbrugsstationen finder sted på mandag, den 27. maj 2013. 

Prøveforberedelse

Eleverne i 9. klasse er i gang med deres prøveforberedende undervisning. Det gælder de fire mundtlige prøver. Elevernes skoledag har samme længde som hidtil, men der arbejdes udelukkende med fag til mundtlige prøver. De kommende tre lørdage har eleverne træning i fysik- og kemiøvelser på skolen. Undervisningen er hver lørdag kl. 9 - 12. Vi ønsker at vore elever er rigtig godt velforberedt til prøverne. 

Fotografen

I torsdags, den 23. maj 2013, blev alle skolens elever fotograferet. Når billederne er klar, sendes de med eleverne hjem. Hvis man ønsker at købe dem, kan man beholde billederne og betale. Hvis man ikke ønsker at købe, skal man selv sende billederne retur, og er ikke forpligtet til at betale andet end returportoen. Gideonskolen har principielt ikke noget med bestilling og betaling at gøre, men vi vil gerne bidrage med afklaring af spørgsmål. 

Møde om børnehaveklasse

På fredag, den 31. maj 2013 har vi inviteret den kommende børnehaveklasse med deres forældre til en eftermiddagssamling. Velkommen.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER