NYHEDSBREV

Nr. 16 - 17. maj 2013


Pinse

Vi har netop fejret Kristi Himmelfart og nu er det så blevet Pinse. Jesus tilbragte 40 dage sammen med sine disciple efter opstandelsen Påskedag. De havde mødt ham i mange sammenhænge og set og hørt ham på mange måder. De var ikke i tvivl: Han var opstået. På Kristi Himmelfartsdag sagde de "farvel" til Jesus. Han vendte tilbage til sin Far i Himmelen, og disciplene vendte tilbage til Jerusalem for at vente på Helligånden.

Helligånden kom Pinsedag. Hans ankomst blev så tydelig og uforventet anderledes, at ingen af disciplene var i tvivl. Det kunne ses, høres og mærkes. Helligånden fyldte alt i alle, og som Jesus havde lovet det, fik de frimodighed til at være Jesu vidner og kunne fortælle om Guds vej til frelse for alle. Den første dag var der 3.000 mennesker, som tilsluttede sig den første menighed. Den kristne menighed bredte sig hurtigt ud over den da kendte verden og derfra er den gået videre omkring i hele verden. Vi ønsker alle en rigtig glædelig Pinse. Skolen holder fri på mandag i den anledning. 

Skriftlige prøver er klaret

I denne uge har vore elever i 9. klasse gennemført den skriftlige del af Folkeskolens Afsluttende prøver. Det er forløbet godt og alle har taget positivt imod udfordringen. Vi kender naturligvis ikke resultaterne endnu, men har positive forventninger. Nu gælder det de mundtlige prøver. Der er 4 fag, som skal afvikles mundtligt. Det første fag er engelsk. Prøven finder sted den 3. juni 2013. Elevernes skema er ændret, så de fra nu af kun har prøveforberedende undervisning. 

Arbejdsdag i Zoo

I denne uge har 7. og 8. klasse haft en arbejdsdag i Zoologisk Have. Det skete henholdsvis i tirsdags og onsdags. Programmet har været det samme: Fodring af dyr, rensning af stalde og bure og meget andet. Eleverne har skåret en høne op og undersøgt dens indvolde og organer i øvrigt. Besøget var også for disse klasser en flot oplevelse. 

BH- og 1. klasse i Zoo

Tirsdag, den 7. maj 2013, var børnehaveklassen og 1. klasse sammen på tur i Zoologisk Have. Det var en fantastisk smuk dag med temperatur over 24 grader. Eleverne så, hørte og oplevede mange af de nye ting i haven. 1. klasse har efterfølgende lavet en bog om besøget, som er sendt med hjem. 

Årsmøde 2013

Vi minder alle skolens forældre om Årsmødet, onsdag, den 22. maj 2013 kl. 19:00. Der er sendt invitation med eleverne hjem i tirsdags. Vi glæder os til igen at samles og opdateres om skolens status både praktisk, pædagogisk og økonomisk. Velkommen. 

Fotografen kommer

På torsdag i næste uge, den 23. maj 2013, kommer skolens fotograf. Det er Dansk Skolefoto, som vi har benyttet os af i mange år. De fleste forældre kender rutinerne, og vi har sendt tilmeldingssedler med eleverne hjem. Disse skal udfyldes og afleveres på skolen igen senest på tirsdag, den 21. maj 2013. Tilmeldingen er uforpligtende, men nødvendig for at fotografen kan tage billederne. 

Møde om børnehaveklasse

Fredag, den 31. maj 2013 har vi inviteret den kommende børnehaveklasse med deres forældre til en eftermiddagssamling. Det er første gang forældre og børn møder hinanden. Velkommen.
 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER