NYHEDSBREV

Nr. 15 - 03. maj 2013 

Nye prøvedatoer

Så er lockouten slut og landets skoleelever er tilbage i hverdagen på deres respektive skoler. For de fleste elever har det betydet ca. 5 ugers fravær fra skolen. Især for de ældste elever er der meget at samle op på i forbindelse med de forestående prøver. Gideonskolen har ikke været ramt af lockout, så vore elever har været i skole hele tiden. Undervisningsministeriet har ændret på datoerne for de skriftlige prøver. Det gælder for alle elever i 9. (og 10. klasse). Her er et overblik over prøverne:

Mandag, 13. maj: Dansk, skriftlig fremstilling
Tirsdag, 14. maj
: Biologi - Internetprøve
Torsdag, 16. maj: Matematiske færdigheder efterfulgt af Matematisk problemløsning
Fredag, 17. maj: Dansk, retskrivning efterfulgt af Dansk, læsning

Det er desuden afklaret, at vore elever i 9. klasse skal til prøve i biologi og samfundsfag ud over de obligatoriske prøver. De mundtlige prøver er planlagt for længe siden, og de er uændrede. 

Mælk igen

I onsdags fik vi igen mælk til de elever, som har bestilt det her i foråret. Vi har været uden mælk i hele lockout-perioden, men nu fungerer det igen. Dansk skolemælk er i gang med at tilbagebetale til forældrene for den mistede periode. 

Arbejdsdag i Zoo

I onsdags, den 1. maj 2013, var 9. klasse på en arbejdsdag i Zoologisk Have. De mødte sammen med personalet kl. 07:25 og skulle følge processerne med fordring af dyr, rensning af stalde og bure og meget andet. Besøget var både en erhvervsvejledning og et bidrag til deres biologiundervisning og blev en flot oplevelse på en dag med rigtig dejligt vejr. 

Årsmøde 2013

Vi beder alle skolens forældre om at reservere onsdag, den 22. maj 2013 kl. 19:00 til Årsmøde. Det er igen tid til at mødes og samle op på skolens status gennem ledelsens beretning, årets regnskab (2012) og status fra skolens tilsynsførende. Reservér venligst aftenen. Der fremsendes nærmere information senere. 

Efter-fyraftens-møde

I mandags, den 29. april 2013, havde vi inviteret til "efter-fyraftens-møde" for interesserede forældre. Det er noget siden vi sidst har haft en sådan samling og det var en glæde at mødes med de 22 forældre og præsentere Gideonskolen for dem. Præsentationen blev modtage med stor opmærksomhed og begejstring, og havde vi haft plads ville vi med glæde have modtaget alle potentielle børn fra denne forældrekreds. 

Næste skoleår

I disse uger planlægges de store linjer for det kommende skoleår. Det gælder både optagelse af enkelte nye elever, planlægning af undervisning og forberedelse af skoleårets gang. Det er en vigtig fase, som skal skabe tryghed og forudsætninger for et kommende skoleår. 

Kristi Himmelfartsferie

På torsdag, den 9. maj 2013, er det Kristi Himmelfartsdag. I den anledning har Gideonskolen fri. Vi har også fri fredag, den 10. maj, så sammen med weekenden bliver det en miniferie for de fleste. Der er ingen SFO i Kristi Himmelfartsferien.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER