NYHEDSBREV

Nr. 14 - 25. april 2013 

Uden arme og ben - med håb

En stor del af skolen mødte Nick Vujicic ved et arrangement i Farum Arena i mandags, den 22. april 2013. Vi var sammen med 3.000 andre børn og unge med en flot stemning og fornemt engagement. Vi kendte en del til Nick Vujicic’s historie fra tidligere gennem Youtube og erfaringer fra andre mennesker. Derfor satsede vi på en enestående oplevelse for alle elever, som med rimelighed kunne få udbytte af et par timers engelsk. Nick Vujicic gav os indblik i sin opvækst og sit liv og lærte os at se på muligheder i stedet for begrænsninger. Han præsenterede os for syv vigtige punkter, som afspejler holdninger og aktive beslutninger trods omstændigheder, som kunne se dystre ud.

1. Vær taknemmelig og fokuser på det du har, og ikke det, du ikke har.

2. Vær modig og bliv ved med at prøve selv om der kommer nederlag og fejltagelser.

3. Fejltagelser er ganske enkelt erfaringer og uddannelse til at komme videre.

4. Fejler jeg, så prøver jeg igen.

5. Vanskeligheder betyder anledninger til at overvinde disse.

6. Drøm stort

7. Frygt eller tro - du har magt til at frelse eller dræbe med dine ord.

Nick Vujicic lagde ikke skjul på sin personlige tro som kristen, og understregede værdien af det i sit eget liv. Han udfordrede de unge til at holde fast i målet for livet og ikke lade dårlige oplevelser eller dårlige kammerater tvinge sig væk fra den vision for livet, den enkelte har. Med sit eget liv som eksempel blev det mere end en peptalk og nogle gode idéer. Det blev en virkelig oplevelse og en stærk motivation til positive valg i livet. 

Så har vi prøvet det også

I onsdags var vi uden vand på skolen i nogle timer mens Hofor udskiftede en hovedventil i området. Vi forsøgte at forhandle os til et bedre tidspunkt, men det kunne ikke lade sig gøre. Så vi fyldte beholdere med vand til drikkelse og til at skylle toiletterne med, så det ikke skule være mærkbart problematisk på skolen. Det gik fint og alle fik ekstra opmærksomhed og glæder sig over det, som til daglig fungerer godt. 

Fag i udtræk - prøver udsat

Undervisningsminister Christine Antorini har netop besluttet af flytte folkeskolens skriftlige prøver på grund af lockouten. "De endelige datoer afklares snarest," siger hun. Vi ved derfor ikke, hvornår de afsluttende prøver bliver afviklet, men vi holder vore elever i gang, så de er klar. Vi er samtidig blevet bedt om ikke at offentliggøre, hvilke udtræksfag, vore elever skal til prøve i ud over de obligatoriske fag. I dag, torsdag har vi gennemført en generalprøve i skriftlig matematik for eleverne. Det skulle give eleverne en fornemmelse af den skriftlige prøveform.

  

Årsmøde 2013

Hermed inviteres alle skolens forældre til Årsmøde, onsdag, den 22. maj 2013 kl. 19:00. Vi glæder os til igen at møde og dele den gode historie om Gideonskolen. I mandags havde vi bestyrelsesmøde sammen med skolens revisor. Regnskab og beretning blev gennemgået og vi glæder os til at præsentere bl.a. det ved årsmødet. Reservér venligst dagen. Der fremsendes nærmere information senere.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER