NYHEDSBREV

Nr. 12 - 12. april 2013 

Forår på vej

Det har varet længe, men nu ser det ud til at komme - altså foråret. De fleste dage i denne uge har haft mange soltimer, selv om luften har været kold. Der har været frost om morgenen, men ellers dejligt opholdsvejr. Elever (og forældre) skal derfor fortsat være opmærksom på det omskiftelige vejr, så elevernes overtøj er tilpasset behovet. Aktiviteterne i skolegården ændrer sig lidt i retning af forår, og det bliver der mere af de næste uger. Vi glæder os til varmere dage og til at mærke det nye liv i naturen, som følger med foråret.


Brandøvelse
 

Lockout

Der ser desværre ikke ud til at være en hurtig løsning på vej med hensyn til den igangværende konflikt mellem Finansministeriet / KL og lærerforeningerne. Vi håber parterne finder hinanden i fælles forståelse, så hverdagen på skolerne kan reetableres.

De afsluttende prøver for 9. klasse nærmer sig med raske skridt. Den første skriftlige prøve er berammet til torsdag, den 2, maj 2013. Det er der ca. 3 uger til. Prøverne kan dog kun gennemføres, hvis alle landets skoler er i stand til det samtidigt. Samtidighed er nødvendig for sådanne fælles prøver.

Der køres fortsat ikke mælk ud til landets skoler. Mejeriforeningen har lovet at forældre får refunderet betaling for den manglende levering. Eleverne på Gideonskolen tilbydes vand eller kan selv medbringe noget at drikke.


Fra væg i Folketinget
 

Afsluttende prøver

9. klasse har fået skriftlig information om de kommende prøver. Materialet indeholder både en datoplan og en række formelle krav og forventninger til prøverne. Samme materiale findes på skolens hjemmeside under "Lovkrav" - vælg punkt 5. Fag i udtræk meddeles eleverne onsdag, den 25. april 2013. I øjeblikket intensiveres undervisningen om alle de mulige prøvefag. Den almindelige idrætsundervisning og træning er ophørt for at give eleverne maksimal tid til forberedelse. 

Engelsk i 1. klasse

I denne uge startede engelsk i 1. klasse. Eleverne får lidt længere skoledag et par dage om ugen og er delt i to hold. Undervisningen er baseret på et undervisningsmateriale, som hedder: Speaking English. Det har til formål at give eleverne et ordforråd, så de kan begynde at formulere sætninger og så småt bruge sproget. Vi har kørt denne undervisning siden skolens start og har rigtig gode erfaringer med det. Undervisningen varetages af Elsebeth Thomsen, som eleverne kender rigtig godt fra børnehaveklassen. 

Politiker for en dag

8. og 9. klasse deltog i et projekt i Folketinget i fredags, den 5. april 2013. Man debatterede forskellige lovforslag, og afspejlede de daglige processer, som politikere på Christiansborg til dagligt indgår i. Eleverne blev rost meget for deres engagement og frimodighed. En rigtig flot tur. 

Post & Telemuseet

5. klasse besøgte Post & Telemuseet i mandags. Eleverne har besøgt museet tidligere med et andet program og genså rammerne og oplevede et nyt indhold. Museets medarbejdere var meget dygtige til at præsentere deres ting, og havde gjort meget ud af forberedelsen. Det gav vore elever en flot oplevelse.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER