NYHEDSBREV

Nr. 08 - 08. marts 2013 

145 samtaler

Så lykkedes det igen. Ca. 145 samtaler blev gennemført i onsdags til forældrekonsultationerne. Som altid var det en spændende eftermiddag og aften med udveksling af mange værdifulde synspunkter om elevernes arbejde i hverdagen. Det er en glæde at møde forældrene og vi vokser med de positive tilbagemeldinger om elevernes trivsel. Også i de få tilfælde, hvor der skal handles, oplever vi tillid til at det rigtige bliver gjort. For eleverne i 9. klasse var det jo sidste konsultation på Gideonskolen. Efter ferien skal de alle sammen videre i forskellige ungdomsuddannelser. For dem var det en særlig vigtig samtale. Den gule forhal summede af liv og små dialoger mellem forældre indbyrdes og deres børn. Der var enkelte familier, som ikke kunne komme. Dem har vi inviteret til et andet tidspunkt. Det er vigtigt, at vi når alle familier. Tak for en dejlig dag. 

Glemt tøj og garderobe

Ved konsultationen lagde vi glemt tøj frem til gennemsyn. Der var samlet rigtig meget. En del tøj blev fundet af de lykkelige ejermænd, men der er stadig en hel del tilbage. Hvis du / I savner noget, kan det stadig afhentes. Vi beder forældre eller elever om at se det igennem senest i løbet af næste uge. Derefter samles det sammen og gives til velgørende formål. God fangst! Vi har sat et ekstra garderobestativ op til eleverne i det store lærecenter. Vi tror, at det bliver bedre end den midlertidige løsning, vi har haft siden skoleårets start. 

Besøg fra Færøerne

Et par dage i næste uge får vi besøg fra Færøerne. En kristen friskole blev startet for et par år siden, og lederskabet har lyst til at se og opleve, hvordan vi driver skole. Det er de meget velkomne til, og vi håber de bliver inspireret. Vi skal gøre vort bedste for at imødekomme deres mange ønsker. 

Mange bonusture

I forbindelse med vores bonusbutik lige før vinterferien valgte en hel del elever at købe ture. En del af dem har vi afviklet i denne uge. Vi har haft to bowlinghold af sted. Rigtig mange har været en tur til McDonald's og i tirsdags var der både svømning i Ishøj svømmehal og skøjtning med de lidt større elever i Hvidovre. Der er fest og glæde, når eleverne tager af sted til disse ekstraordinære ting. Det er også ment som opmuntringer for en god indsats i hverdagen og motivation til en fortsat god indsats. Vi mangler stadig enkelte ture, som vi forsøger at afvikle i næste uge. 

Infokursus med MBU

Else Lange har igen i år deltaget i et infokursus arrangeret af Ministeriet for Børn og Unge. Det gælder specielt 2-sprogede elever, men det er også en anledning til at møde mange, som er centralt placeret i forvaltningen. Vi kender en del af nøglepersonerne, og de kender os. Kurset foregik i torsdags og fredags. 

Jyllands-Posten

Eleverne i 9. klasse har i dag været på et spændende besøg på Jyllands-Posten i København. De var journalister for en dag. Eleverne var inddelt i forskellige redaktionsgrupper og skulle opleve lidt af en journalists travle hverdag.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER