NYHEDSBREV

Nr. 04 - 01. februar 2013 

Midtvejsmøde

Så er det på onsdag, den 6. februar 2013 kl. 19:00, vi mødes til Midtvejsmøde. Der er sendt invitationer med eleverne hjem, og vi beder om en tilbagemelding, så vi kan planlægge mødet. Mødet falder i to dele. Første del er en general information om skolens status lige nu og lidt pejling på fremtiden. Det gælder alle væsentlige områder på skolen: Pædagogik, økonomi, holdninger og værdier, praktiske forhold mv. Anden del er samtaler omkring kaffebordene. Man mødes med klassens lærere, og vælger selv, hvem man vil sidde sammen med. Vi har rigtig gode erfaringer med vores Midtvejsmøde og glæder os til at mødes med rigtig mange forældre. Vær opmærksom på parkeringsforholdene. Der er desværre ikke plads til ret mange biler på skolens egen parkeringsplads. Benyt venligst tilstødende veje og parkeringspladser. Parkeringspladserne på Uglebo må IKKE benyttes. Tak for hjælpen med dette og velkommen på onsdag. 

Nyt skema

I forbindelse med Simon Jørgensens orlov har vi lavet nyt skema. Det gælder primært 7. klasse, men har også følgevirkninger på nogle områder på enkelte andre klasser. De nye skemaer er delt ud i dag. Vi glæder os til at byde Benjamin Uhrenholdt velkommen, når han starter på tirsdag, den 5. februar 2013. Han er her tirsdage og fredage og har primært drengeidræt, matematik og engelsk. 

Vi kom i finalen

Ved Billesborgcup i fredags, den 25. januar 2013 havde vi en festlig dag. Vi deltog med 2 hold i hver pulje, og vore elever kæmpede bravt. Det lykkedes for eleverne at komme i semifinalen i pulje 1 og i finalen i pulje 2, hvor vi vandt sølv. De medvirkende lærere skal nu afgøre hvilke hold, der skal modtage skolens egen "fair-play" medalje. Det vil blive afklaret i næste uge. 

Tilskud er udbetalt

Tilskud til befordring, skolepenge og SFO er nu udbetalt til forældre, som er berettiget til det. Andre har fået afslag, og det er også meddelt de respektive. Pengene er overført til forældrenes bankkonti. Vi sender et nyt brev til disse forældre, og beder dem om at kvittere for modtagelsen. Det er en lidt omstændelig procedure, men det kræves til revisionen. Hjælp os venligst med en hurtig tilbagemelding. 

Spildevandscenter Avedøre

På torsdag i næste uge, den 7. februar 2013, skal 7. og 8. klasse besøge Spildevandscenter Avedøre. Vi har også i år været heldige og er udvalgt til dette besøg. Vi kører med bus frem og tilbage og ser frem til en nyttig og uforglemmelig oplevelse, hvor alle sanser kommer i brug. 

Terminsprøver

Eleverne i 9. klasse skal have terminsprøver i uge 7. Eleverne prøver alle de skriftlige prøvefag. De får en fornemmelse af prøveformen og vi får en fornemmelse af elevernes præstationer. Der udleveres en oversigt over prøverne og tidsrammerne i slutningen af uge 6.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER