NYHEDSBREV

Nr. 37 - 30. november 2012 

Gud er tæt på os

Næste fredag, den 7. december 2012, har vi inviteret til Jul på Gideonskolen. Det er en mangeårig tradition. Vi glæder os til at se Gideonskolens familier, og alle er velkomne. Temaet for de mange elevers præsentationer er "Gud er kommet nær". Det henviser naturligvis til, at Jesus blev født, og at Gud på den måde er blevet synlig iblandt os. Jesus sagde ved en anledning til sine disciple: "Den, der har set mig har set Faderen (Gud)!". Jesus kom med andre ord for at vise os, hvem Gud er. Jesu handlinger og ord viser os, hvad Gud vil, og hvad Han tænker om den enkelte og om livet i almindelighed. I Hebræerbrevet kapitel 1 vers 1-2 står der: "Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn..." - med andre ord har Gud mange gange og på mange måder forsøgt at få os i tale, men det er ikke lykkedes, derfor sendte Gud sin søn, Jesus, så mennesket kunne se, høre og opleve, hvem Gud er. Vi glæde os til at se, høre og opleve børnene og de unges udtryk, når de danser, spiller og viser deres glæde på fredag. Velkommen.

 

Velkommen til

Jul på Gideonskolen

Fredag, den 7. december kl. 15:00

Husk, vi ikke har plads til ret mange biler på skolens parkeringsplads.

8. klasse i Berlin

I dag, fredag, den 30. november 2012, kommer elever og lærere hjem fra Berlin. Vi er sikker på, at der bliver stor gensynsglæde, når forældrene møder dem ved DGI-byen i eftermiddag kl. 17. Ugen har været gennemført som planlagt, og forældrene har bl.a. kunnet følge med via skolens Intranet. Her har de ledsagende lærere hver dag sendt en lille opdatering om klassens arrangementer og oplevelser. Vi tror, at det har været en rigtig god tur, som har styrket enheden i klassen og bidraget til fælles dejlige oplevelser. Velkommen hjem! 

Diplomer til 1. klasse

I går, torsdag, den 29. november 2012, fik alle elever i 1. klasse diplom for gennemførelse af skolens læseprogram: Ready-to-Read. Alle klarede testen, og alle fik diplom. Tillykke med det. Nu starter en ny periode i 1. klasse, hvor læsetræning finder sted. Eleverne får udleveret deres læsebøger, som er hæfter i Science og Orientering med små tekster og tilhørende forståelsesspørgsmål. Der er to lærere i klassen for at hjælpe eleverne med at udvikle læsehastigheden og sikkerheden. Nogle elever er rigtig langt, andre har brug for mere støtte, så det får de så. De næste måneder bliver der derfor en hel del mere individuelt arbejde ved arbejdspladserne. 

Testning af elever

I øjeblikket er Else Lange i gang med at teste alle elever i dansk. Det er både af hensyn til det faglige arbejde og af hensyn til skolens ansøgninger om ekstra støtte til elever med særlige behov. Ansøgningerne gælder næste skoleår. 

Stjernerne lyser

Så er stjernerne sat op i alle vinduer på skolen. Vi vil være et lys i lokalområdet, og håber at vores pyntning af skolen vækker tanker om stjernen over stalden i Betlehem, hvor Jesus blev født.

Se flere billeder fra ugen, tryk HER