NYHEDSBREV

Nr. 34 - 09. november 2012 

Konsultationer

I onsdags, den 7. november 2012, afviklede vi de mange konsultationer mellem skole, elever og forældre. Vi nåede næste alle elever. Ganske få bliver betjent senere. Det er en spændende og inspirerende dag, når vi kan være sammen om den enkelte elev og rose alt det gode og hjælpe processerne på vej med fremtidige mål og planer. Det er samtidig en fest, hvor elever og forældre møder hinanden i den gule forhal til lidt kaffe, the og kage. Der er som regel tid til at tale lidt sammen og udveksle tanker og overvejelser om elevernes indbyrdes kontakt og skolen i almindelighed. Tak for det fine feedback til medarbejderne og skolen i almindelighed. 

Sivskoven

Udbygningen af legestativer er færdig. Vi mangler lidt regulering på underlaget, men ellers er alt på plads. Temaet for udbygningen er "Sivskoven". Man kan se detaljer i konstruktionen, som peger i den retning. De lange "siv" med dunhamrene stikker op fra stubbene og badebroen. Der er væltet et par "tønder" og "kasser", som skal udfordre balancen. Der er et område med klatrenet og armgang, så mon ikke det bliver en udfordring for de fleste at prøve "Sivskoven". Tillykke med fornyelse af legepladsen. 

"Os og dem"

De frie grundskoler er gået sammen om en annoncekampagne den 7., 9. og 13. november for at understrege de frie skolers samhørighed med folkeskolen om at give børn i Danmark et optimalt undervisningstilbud. Man vil kunne se annoncerne i de store dagblade. De frie skoler består af følgende skoleforeninger: Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, De Kristne Friskoler, Tyske mindretalsskoler, Private Gymnasier og Lilleskolerne. De frie grundskoler hører alt for ofte udtrykket "os og dem" i den politiske debat og forsøger med kampagnen at fokusere på samhørigheden mellem de danske grundskoler. Gideonskolen er en af de frie grundskoler. Lige fra skolens start i Vallensbæk er vi blevet inviteret til at være en del af skolerne i Vallensbæk. Borgmesteren spurgte på det tidspunkt, om kommunen kunne få lov til at regne Gideonskolen med i skolekredsen i Vallensbæk. Det har vi positivt bekræftet, og det er vi stolte af og glade for. I Vallensbæk er der derfor ingen "os og dem", men "vi". 

Opsamling

I denne og næste uge samler vi op på bonusbutikken. En del elever har købt tid til bowling, McDonald’s og andre projekter. Nogle af udfordringerne er løst i onsdags og torsdags, og andre kommer på programmet i næste uge. Det er dejligt, at vi kan rose vore elever for deres gode og solide indsats i hverdagen. 

Musiker på besøg

På fredag, den 16. november 2012 har vi besøg af en musiker Jacob Rønne, som spiller guitar. Det er planlagt at 1. og 2. klasse deltager, og er et led i skolens musikundervisning. Det er altid festligt og inspirerende at møde en professionel musiker. 

Jul på Gideonskolen

Traditionen tro inviterer vi hermed alle skolens familier til "Jul på Gideonskolen". Det finder sted fredag, den 7. december 2012 kl. 15 - ca. 17. Eleverne synger, spiller og danser. Temaet for samlingen er "Gud er tæt på os". Reservér eftermiddagen, så vi kan mødes med rigtig mange.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER