NYHEDSBREV

Nr. 32 - 26. oktober 2012 

Hjemme fra Sydafrika

Eleverne fra 9. klasse er kommet hjem fra skolerejsen til Sydafrika. Alt forløb planmæssigt og alle kom hjem i god behold efter en lang rejse. Turen var særdeles vellykket og oplevelserne mange og righoldige. Det er meget vanskeligt i kort form at fortælle om rejsens indhold. Der er tale om en sprogrejse, en historisk rejse, en biologisk og geografisk rejse, en etnografisk rejse og meget, meget andet. Det, som har gjort størst indtryk på de unge har ubetinget været AASC (All Africa Student Convention). Her mødtes vore unge med ca. 1500 andre i samme alder fra det meste af Afrika. Det var interessant at bemærke, hvordan vore unge åbent og frimodigt gik i dialog med dem på engelsk. Der blev udvekslet autografer og e-mails mv. At vi kom hjem med en del diplomer er nok heller ikke uden betydning. Lidt populært kan man sige: "Hvor kan en uge vare hele livet?" - og svaret er AASC. Vi har fået meget praktisk hjælp og støtte fra vore venner i Sydafrika. Uden dem havde en sådan tur ikke været mulig. Tusind tak for indsatsen. Det er godt at være hjemme igen i kendte omgivelser og i gang med det nødvendige, daglige arbejde på skolen.
 

Undervisningsrapporter

I øjeblikket skriver vi på undervisningsrapporterne som forberedelse til den første forældrekonsultation i dette skoleår. Rapporterne er klar i løbet af weekenden den 3. - 4. november 2012 og bliver så tilgængelige på Gideonweb. Den trykte udgave sendes med eleverne hjem mandag eller tirsdag, den 5. eller 6. november 2012. Undervisningsrapporten indeholder en beskrivelse af elevernes udbytte af undervisningen og en oversigt over resultater af PACEs i de forskellige fag. Bagsiden er en oversigt over elevernes engagement og opførsel. For elever i 8. og 9. klasse medsendes desuden en karakterliste. 

BH-klassen til august 2013

Vi får en del henvendelser om elever til næste årgang af børnehaveklassen. Vi arbejder på at kontakte alle forældre, som har børn skrevet op til denne årgang i slutningen af november eller først i december. Vi beder forældrene om at tilkendegive om de fastholder pladsen eller har andre planer. Når det er sket vil vi invitere de aktuelle børn til et besøg i den nuværende børnehaveklasse. Det vil formentlig ske i løbet af januar 2013. Vi må nok erkende, at der er for mange på ventelisten til denne årgang til, at der bliver plads til alle. 

Tilbage til normaltid

I weekenden stiller vi urene tilbage til normaltid. Det betyder at der bliver lidt lysere om morgenen og lidt mørkere om eftermiddagen, når eleverne går hjem fra skole. Vi minder derfor forældrene om, at børnene har reflekser på, så de er synlige i trafikken. Noget tyder på, at vi går ind i en koldere periode, og at der kan komme sne tidligt i år. Vær derfor ekstra opmærksom på vejrudsigten, så børnene og de unge er klædt på i forhold til det. 

Forældrekonsultation

Årets første forældrekonsultation afholdes onsdag, den 7. november 2012 fra kl. 14 - 21. Forældrene kan ønske en tid til samtalen med barnets lærer. Der sendes besked om dette med eleverne inden længe.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER