NYHEDSBREV

Nr. 27 - 07. september 2012 

Forældremøde

Velkommen til forældremøde på tirsdag, den 11. september 2012. Vi glæder os til at være sammen. Det er første samling for alle forældre i dette skoleår. Vi har modtaget forældrenes tilbagemelding, og det ser ud til, at vi bliver rigtig mange. Mødet starter i salen med en fælles del, fortsætter i lærecentrene sammen med klasselæreren og slutter i spisesalen med fælles kaffebord. 

Hastighedskontrol

Politiet besøgte os sidste torsdag. De stillede op til hastighedskontrol på Strandesplanaden og benyttede skolens indkørsel og parkeringsplads som base for deres samtaler med standsede bilister. Vi påskønner meget initiativet og håber, at det får en præventiv virkning på kørselen på Strandesplanaden. Vi ser desværre mange, som glemmer, at hastigheden er begrænset til 50 km/t. Der var en del, som blev standset, og det koster jo penge. Heldigvis var der ingen af vore forældre, som overskred hastigheden. Det vil vi rose dem for: Tak, fordi I kører pænt! 

Cykelkontrol

ABC betyder i denne sammenhæng: Alle Børn Cykler. Vi startede i mandags og kampagnen fortsætter i næste uge. Vi har set rigtig mange elever på cykel. De fleste har også hjelm på. Det er et godt initiativ. I denne uge har vi checket alle cyklende elever i juniorlærecenteret (3. og 4. klasse). Vi har fortalt dem om lovkrav til en cykel og bagefter har vi lavet et cykelcheck. De fleste cykler ser fine ud. Enkelte har småting, som skal rettes til. I næste uge prøver vi at nå alle andre elever på cykel, så de også får et cykelcheck. Vi beder forældrene hjælpe os, så der også er et check hjemmefra inden eleverne møder med deres cykel på skolen. 

Lejrskole

Så er der næsten kun en uge til lejren på Hvidekilde. Alle elever har modtaget en information om lejren og to løse sedler. Den lyseblå skal beholdes. Det er en pakkeliste. Den hvide skal returneres. Det er en oplysningsseddel til os, så vi har de nyeste informationer om telefonnumre mv. Betaling skal finde sted samtidig med aflevering af oplysningssedlen, med mindre man vælger at overføre pengene via netbank. Forældrebetalingen er 475,00 kr. pr. barn. Der betales dog kun for de første to børn i familien. Forældrene er også velkommen til at betale ved forældremødet, den 11. september 2012. 

Københavnertur

I torsdags, den 6. september 2012, var 3. og 4. klasse på en historisk byvandring i København. Eleverne så og oplevede en del af Christian den Fjerdes København. Det er et led i historieundervisningen. Gruppen var delt op i mindre hold og fire af skolens medarbejdere var med. 

Personale

I mandags bød vi velkommen til Nathalie Thomsen, som i en kortere periode skal hjælpe os med læsetræning og andre forefaldende opgaver. Velkommen til en af vore "gamle" elever.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER