NYHEDSBREV

Nr. 25 - 24. august 2012 

Det går godt

Vi har nu afprøvet skolens skema i næsten to uger. Det fungerer godt. Det er altid en udfordring at lægge et skema. Der er rigtig mange ting, som skal passe sammen. Når det afprøves i praksis finder man næsten altid noget, som skal laves lidt om. I år har det været små ting. Det meste fungerer som planlagt, og vi har fundet vor rytme. Der er en del praktisk ting, som vi beder om forældrenes hjælp med.

Svømning og idræt. Eleverne skal huske deres idræts- og svømmetøj samt håndklæde til badning og eventuelt shampoo mv. Følg godt med på skemaet, så man ikke glemmer det.

Skiftesko. Når eleverne kommer ind fra frikvarteret, skal de sætte ude-skoene og tage hjemmesko på. Man må ikke gå omkring på bare tæer af hygiejniske grunde.

Overtøj o.a. Den sidste tid har der ikke været brug for overtøj. Vejret har været fantastisk. Men vi går en tid i møde, hvor det danske efterårsvejr kræver overtøj (regntøj). Hvis det kun regner lidt, er vi ude i frikvartererne. Tak for hjælpen!


 
 

Skolepenge

Vi minder forældre om, at satserne for skolepenge mv. er ændret fra 1. august. Vi kan se er der er en del forældre, som ikke har ændret til de nye satser. Kontroller venligst, at det er i orden. 

Musik skal der til

Vallensbæk Musikskole besøger 3. klasse på tirsdag, den 28. august 2012. I lighed med tidligere får eleverne en musiktest for at finde elever med "et godt øre". Interesserede elever bliver efterfølgende inviteret til et besøg på Musikskolen, hvor de kan prøve forskellige instrumenter. Der gives yderligere besked om dette til eleverne. Skolens egen undervisning i musik er nu organiseret og i fuld gang. Vi har de sædvanlige grupper til alt- og sopranfløjte og desuden et par kurser i guitarspil. Elever, som ønsker at synge med som backup sangere, er blevet introduceret til opgaven og fordeles nu på de forskellige dage i forhold til behovet.
 

Besøg i Folketinget

På tirsdag, den 28. august 2012 skal 8. og 9. klasse på besøg i Folketinget. Eleverne får en rundvisning og indføring i politikernes arbejde samt ser lokalerne. En særlig oplevelse er udstillingen om Grundloven. Det meste af skoledagen vil gå med dette besøg. 

Forældrekursus

Vi minder om, at alle nye forældre inviteres til forældrekursus lørdag, den 8. september kl. 9 - ca. 12 på Gideonskolen. Der sendes nærmere besked med de nye elever i løbet af næste uge. 

Forældremøde

Skoleårets første forældremøde afholdes tirsdag, den 11. september 2012 kl.19:00. Mødet har to dele. Første del er en fælles orientering til alle forældre omkring skolestarten og det overordnede perspektiv for skoleåret. Anden del er et klasseforældremøde, hvor forældrene bl.a. møder kontaktlæreren. Det er ikke en forældrekonsultation, og der vil almindeligvis ikke være tid til at tale om det enkelte barn. Der sende yderligere besked med eleverne hjem, når vi nærmer os. 

Skolerejse til Sydafrika

Elever fra 9. klasse rejser til Sydafrika i tiden 26. september til 14. oktober. De skal deltage i en International Elevkonference hvor de skal se, høre og opleve noget af Sydafrikas kultur, historie og dyreliv. Forældrene er inviteret til en orienteringsaften i næste uge.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER