NYHEDSBREV

Nr. 22 - 22. juni 2012 

5 dage tilbage

Der er 5 skoledage tilbage i dette skoleår. Det er altid overraskende for os, når vi nærmer os ferien at konstatere, hvor hurtigt tiden går. Lige nu har vi travlt med at træne til afslutningsfesten og gøre klar med diplomer og afgangsbeviser til de ældste elever. Vi glæder os til igen i år at mødes for at fejre endnu et skoleår sammen med skolens forældre og elever. 

Sommerferierengøring

Traditionen tro inviterer vi alle forældre til at hjælpe os med den årlige sommerrengøring. Det er dejligt, når vi kan hjælpes ad, og der sker rigtig meget, når vi er mange. Sommerrengøringen finder sted mandag og tirsdag, den 2. og 3. juli 2012. Der er sendt besked med børnene hjem, så forældre kan tilmelde sig et modul. Velkommen! 

SFO i sommerferien

Tilmelding til SFO i sommerferien skal ske til Ingelise Johansen. SFO’en er åben fra kl. 07:00 til 16:30 (fredag dog kun til kl. 16:00). SFO’en er åben den første og den sidste uge i sommerferien. Vi beder interesserede forældre om snarest muligt at henvende sig. 

Små privilegieture

I løbet af ugen har vi afviklet forskellige ture og arrangementer, som eleverne har købt i forbindelse med den seneste bonusbutik. Eleverne har fået deres lommeregnere og Bibler, og turene til McDonald's er klaret. Vi har haft bål og cykel-is-tur, bordtennis og rundbold og andre aktiviteter. Det har været spændende at formidle alle disse festlige oplevelser til eleverne. 

Startpakken sendt hjem

Vi er færdige med startpakken til næste skoleår. Den er sendt med nuværende eleverne hjem i denne uge. Den indeholder alle relevante oplysninger til næste skoleår. Der er desuden ansøgningsskema til Friplads- og SFO-tilskud og tilmelding til SFO. Alle nye elever får startpakken tilsendt med post i løbet af nogle dage. Vi beder alle forældre om at passe godt på den. 

Undervisningsrapporter

I løbet af weekenden frigives elevernes undervisningsrapporter på Gideonweb. Forældre, som har kode, kan se rapporten dér. Den trykte udgave sendes med eleverne hjem på mandag eller tirsdag. Det er den sidste rapport i dette skoleår. Der er ikke planlagt forældrekonsultationer denne gang, men forældre, som ønsker at tale med skolen i forbindelse med rapporten er velkommen til at kontakte klasselæreren og aftale nærmere.


        
 

Mælk til næste skoleår

Der er sendt besked med eleverne om bestilling af mælk til næste skoleår. Man kan vælge mellem de traditionelle mælkeprodukter og skal bestille og betale inden fristens udløb, hvis man ønsker mælk til skoleårets begyndelse. 

Afslutningsfest

Vi glæder os til den store afslutningsfest på torsdag, den 28. juni 2012 kl. 15:30. Alle skolens elever, deres forældre og bedsteforældre er varmt velkomne. Vi har sent en tilmeldingsseddel med hjem, og beder forældre om at være opmærksom på de særlige parkeringsforhold på skolen denne dag. 

Sidste skoledag

Fredag, den 29. juni 2012, er sidste skoledag. Vi starter til normal tid og slutter kl. 11. Der er ingen SFO denne dag. Skolens medarbejdere har deres personaleafslutning, når børnene er sendt hjem.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER