NYHEDSBREV

Nr. 18 - 25. maj 2012 

Pinse

Så er det Pinse. Vi har igen en kirkelig højtid, som indebærer en ekstra fridag på mandag, den 28. maj 2012. Pinse kommer 50 dage efter Påske og 10 dage efter Kristi Himmelfartsdag. Pinsedag er dagen, hvor Helligånden kom til os, som Jesus havde lovet sine disciple. Han sagde, at han ville sende en "anden talsmand", som skulle være hos dem altid. Jesus var begrænset af sin krop. Han kunne ikke være overalt hos alle samtidig. Det kan Helligånden. Han er hos os altid som vores hjælper og vejleder. Helligånden gav disciplene frimodighed til at fortælle om den Jesus, de havde set og oplevet. Det var gennem deres vidnesbyrd, at de gode nyheder om frelse gennem Jesus Kristus, nåede langt omkring. Vi, som tror på Jesus Kristus, som Guds søn og Frelser, har den samme opgave i dag. Missionsbefalingen gælder stadig: "Gå ud i alverden og forkynd evangeliet for alle folkeslag..." Vi håber at Pinsen også i år bliver en anledning til refleksion og initiativer, så vi forstår betydningen af, at lade det gå videre, som vi selv har modtaget. Vi ønsker alle en rigtig glædelig Pinse. 

Årsmøde 2012

I onsdags, den 23. maj 2012, havde vi igen Årsmøde. Det er 14. gang vi har Årsmøde. Programmets rammer er fastlagt i skolens vedtægter, men der er god plads til fornyelse i indholdet. Vi kommer ikke uden om, at Gideonskolen har en meget positiv og spændende tid. Vi høster frugten af mange års arbejde og indsats og glæder os sammen med forældre og elever over den gode historie. Skolens leder fremlagde ledelsens årssberetning, som findes meget detaljeret på skolens hjemmeside. Forældrene modtog beretningen anerkendende. Valg til bestyrelsen er genvalg. Skolens regnskab blev gennemgået af revisor Søren Jensen. Regnskaberne viser et fint overskud igen i år. Købet af ejendommen pr. 1. juni 2012 blev gennemgået, så forældrene fik en forståelse af de økonomiske perspektiver. Skolens tilsynsførende, Palle Kristensen, redegjorde for sit tilsyn. Den skriftlige redegørelse findes på skolens hjemmeside. Palle Kristensen blev genvalgt som tilsynsførende for en ny 4-årig periode. Tak til alle fremmødte for en positiv og givende samling ved Årsmødet. 

Besøg fra Sydafrika

Pam og Graham Yoko besøger Gideonskolen i næste uge. Vi har en gruppe elever fra den kommende 9. klasse, som skal deltage i en international elevkonference. I den forbindelse skal de også se og opleve en del af Sydafrikas hverdag, historie og dyreliv. Vi har inviteret elever og forældre til at møde vore venner fra Sydafrika, som er vore værter under besøget. Onsdag, den 30. maj 2012, har vi kursus for alle skolens medarbejdere. Det er fra kl. 14:30 til 20:30. Pam og Graham Yoko er talere ved dette kursus. Vi glæder os rigtig meget til igen at være sammen med vore sydafrikanske venner. 

Sol og solcreme

Den sidste uge har bragt sommer frem med sol og varme. Det har vi selvfølgelig nydt og det har sat sit præg på frikvartererne og udelivet i det hele taget. Vi har mindet eleverne om, solcreme med høj faktor er vigtigt for at opholde sig i solen. Vi beder forældrene om at være opmærksom på dette også.
 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER