NYHEDSBREV

Nr. 17 - 11. maj 2012 

Kristi Himmelfartsdag

På torsdag, den 17. maj 2012, er det Kristi Himmelfartsdag. Så er der igen en fridag - ja, en miniferie, fordi Gideonskolen har valgt at lægge en fridag om fredagen. Kristi Himmelfartsdag ligger 40 dage efter Påske og 10 dage før Pinse. Bibelen fortæller os i Apostlenes Gerninger, at Jesus gik rundt på jorden i 40 dage, efter at Han stod op fra de døde. Han var sammen med sine disciple, fortalte dem om Guds rige og gav dem utallige beviser på, at Han var levende. Det var vigtigt, at der ikke var nogen tvivl om, at Jesus virkelig var opstået. Historikere har skrevet om det, så der er flere uafhængige kilder, som samstemmende bekræfter det helt fantastiske: Jesus er ikke død - Han lever.

Jesus samlede sine disciple på Oliebjerget og gav dem befaling om at gå ud i alverden for at fortælle alle folk og nationer evangeliet om Jesus Kristus: Der er tilgivelse fra synd og igen mulighed for fællesskab med Gud som vores Far og Skaber. Efter at Jesus havde givet dem Missionsbefalingen blev han løftet op fra jorden for øjnene af disciplene. En sky skjulte Ham for dem - og de så Ham ikke mere. Nu skulle de vente i Jerusalem på Helligånden, som skulle være deres nye hjælper. Han skal være hos dem altid. Man kan læse mere om denne fantastiske beretning i Apostlenes Gerninger kapitel 1. 

Den sidste skriftlige prøve

På tirsdag, den 15. maj 2012, har vi den sidste skriftlige prøve for eleverne i 9. klasse. Det er en Internetprøve i geografi. Den varer en halv time, men der er sat en time af til prøven. Næste runde af prøver starter den 6. juni 2012. Det er den første af de 4 mundtlige prøver. 

Toms - igen

I går, torsdag, den 10. maj 2012, var det så 5. klasses tur til et besøg på Toms. Denne gang kørte produktionen, så der var lidt mere at se og opleve. Eleverne var vel forberedt på, hvad de kunne forvente. De havde været igennem et undervisningsforløb, så de vidste, hvor chokoladen kommer fra, og hvad der sker med den, inden den bliver til råstof i produktionen på Toms. 

Zoologisk Have

I tirsdags, den 8. maj 2012, havde 2. klasse et besøg i Zoologisk Have. De besøgte skolestuen og fik lov at se og opleve nogle af skovens dyr. Det er altid en festlig oplevelse at være tæt på virkeligheden. Vejret var godt, og der var også god tid til at opleve og lege. Det blev en rigtig dejlig dag. 

Årsmøde 2012

Onsdag, den 23. maj 2012 kl. 19:00, har vi inviteret til Årsmøde på Gideonskolen. Det er igen en glæde at kunne mødes og sammen se på skolens økonomi og evaluering af det sidste år. Skolens revisor gennemgår regnskabet. Skolens tilsynsførende gennemgår sin vurdering af skolens undervisning. Skolens leder fremlægger årets ledelsesberetning. Der er valg af tilsynsførende og valg til bestyrelsen. Sammen ser vi fremad og giver nogle pejlinger på det kommende skoleår. Velkommen til Årsmøde. Der sendes nærmere besked i næste uge. 

Nyhedsbrev i næste uge

I næste uge kommer der ikke noget nyhedsbrev. Der er kun tre skoledage og derefter Kristi Himmelfartsferie.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER