NYHEDSBREV

Nr. 16 - 03. maj 2012


 

Store Bededag

I morgen er det Store Bededag. Så har vi fri fra skole. For mange mennesker er det en almindelig fridag, for andre har dagen bevaret sin oprindelige hensigt. Det er interessant at arbejdsmarkedets parter ser på denne dag som en mulighed for at inddrage den som en ekstra arbejdsdag. Måske har nogle glemt den oprindelige hensigt? Store Bededag er en officiel dansk helligdag, som falder på fjerde fredag efter Påske og dermed tre uger før Pinse.

En bededag var oprindeligt en af mange mindre helligdage året igennem, der var særligt tilegnet bod og faste; fx var på landet hver onsdag officiel bededag, hvor folk skulle faste og præsterne bede for fred. Hertil kom en serie bededage ved særlige lejligheder. De blev afskaffet ved Reformationen, men blev i de følgende århundreder indført lidt efter lidt.

Den dag, vi i dag kender som "Store Bededag", blev indført af biskop Hans Bagger, der i løbet af sine to første år som biskop fik indført tre faste- og helligdage i sit stift. Af dem blev den midterste lovfæstet ved kongelig forordning d. 27. marts 1686 som en "ekstraordinær, almindelig bededag" for hele riget. For nogle handler det mindre om bøn og mere om varme hveder, tur på volden og meget andet. Ikke desto mindre var hensigten oprindelig at bede for Danmark, dets folk, regering og kongehus. 

De første prøver

Onsdag og torsdag, den 2. og 3. maj har vi afholdt de første af Folkeskolens Afgangsprøver. Det fortsætter på mandag og så er der en lille pause inden vi igen har prøver. 

Tilsyn

Vores tilsynsførende, Palle Kristensen, besøgte os i onsdags som led i sit tilsyn af skolen. Det blev til besøg i lærecentrene og forskellige gruppesituationer. Som altid er det en nyttig og positiv oplevelse med disse besøg. Palle Kristensen arbejder videre med de mange indtryk og redegør nærmere for det ved skolens årsmøde den 23. maj 2012. 

Toms

6. klasse besøgte i mandags chokoladefabrikken Toms i Ballerup. Det er et populært besøg, som vi har 1 - 2 af hvert år. Gad vide hvorfor? Eleverne var godt forberedt gennem et tilsendt undervisningsmateriale. Mandag morgen så det ikke så godt ud. Toms ringede og aflyste, fordi skoletjenesten havde glemt at produktionen lå stille. Vi insisterede dog på at komme, og fik også et ganske godt besøg ud af det trods alt. 

Zoologisk Have

I dag, torsdag, den 3. maj 2012, har Børnehaveklassen og 1. klasse været på besøg i Zoologisk Have. Det er altid en stor oplevelse for de yngste årgange. Vejret var fint og gav gode muligheder for både at se, opleve og lege. 

Skolefotografering

Eleverne har i denne uge fået tilmeldingssedler med hjem til skolefotografering, som finder sted fredag, den 11. maj 2012. Husk at sende svartalonen med i skolen igen til klasselæreren.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER