NYHEDSBREV

Nr. 14 - 20. april 2012 

Berlin

I denne uge har eleverne i 8. klasse været på skolerejse sammen med 3 af skolens lærere. De kommer hjem i eftermiddag formentlig i godt humør og med mange gode oplevelser i bagagen. Det er 4. gang vi har en 8. klasse på skolerejse i Berlin. Det er også samme lærerteam, som har stået for rejserne. Det giver os en stor erfaring og stor viden om stedet og mulighederne. Eleverne har selvfølgelig mange personlige oplevelser, men det fælles program er tilrettelagt for at alle ser, hører og fornemmer pulsslaget i den fantastiske by. Eleverne har set de vigtige historiske steder og lyttet til lokale beretninger om livet i tiden under Berlinmuren. De har også set og oplevet en del af det moderne Berlin. Vi er sikker på, at de mange indtryk vækker opmærksomhed. Der er lavet en dagbog over begivenhederne, som findes på skolens hjemmeside. Forældrene har kunnet følge med flere gange om dagen via skolens hjemmeside. I næste uge vil der kommer mange billeder fra skolerejsen. 

Tidlig sprogstart

Vi startede i mandags med engelsk i 1. klasse. Det var en særdeles spændende og positiv udfordring for alle. Elsebeth Thomsen har god erfaring med den tidlige engelskundervisning. Hun har forestået denne undervisning i alle år. Eleverne er villige og parate og derfor er der stor opmærksomhed og iver efter at lære nyt. Eleverne er delt i to hold, og har hver 2 lektioner om ugen indtil sommerferien.


Klik for at se de herre 7 år yngre!
 

Prøver i udtræk

På onsdag, den 25. april 2012 må vi offentliggøre de fag, som er udtrukket til vore elever i år. De afsluttende prøver består af en række obligatoriske prøver. Ud over disse trækkes der lod om et fag i naturfagsgruppen (biologi og geografi) og et fag i den humanistiske faggruppe. Planen for prøverne er klar, og samme dag udleveres planen til alle eleverne i 9. klasse og den offentliggøres samtidig på skolens hjemmeside. Når prøvefagene er kendt, vil undervisningen i klassen samle sig om disse fag, så vi styrer forberedelsen sammen med eleverne. På Gideonskolen har vi ikke traditionel læseferie, og eleverne fortsætte deres skolegang på denne måde frem til sommerferien. 

Årsmøde

Vi har planlagt årsmøde på Gideonskolen onsdag, den 23. maj 2012 kl. 19:00. Det er et møde med et rimeligt fastlagt program. Det handler om beretninger, regnskab og valg af tilsynsførende samt valg til bestyrelsen. Denne gang er regnskabet ekstra interessant, fordi det er første årsregnskab efter køb af ejendommen. Vi beder alle forældre om at reservere aftenen. Der kommer yderligere information senere. 

Næste skoleår

Vi er godt på vej med planlægningen af næste skoleår. Eleverne til de kommende klasser er stort set på plads. Børnehaveklassen er afklaret. Der er yderst få elever, som kan komme ind på andre klassetrin. Hvis forældre har planer om at deres barn skal skifte skole, vil vi være taknemmelige for at få en besked om det, så vi kan planlægge med nye elever.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER