NYHEDSBREV

Nr. 06 -  10. februar 2012 

Midtvejsmøde

Velkommen til Midtvejsmøde på torsdag, den 16. februar 2012 kl. 19:00. Mødet er som altid en kombination af en fælles information og samling med kontaktlæreren i klasserne. Vi vil orientere forældrene om den aktuelle situation på skolen. Det gælder pædagogik, økonomi og samarbejde. Vi vil også give et generelt billede af den aktuelle testning af elever. Siden august 2012 har vi modtaget utrolig mange ansøgninger om plads på Gideonskolen til elever på alle klassetrin - både aktuelle og kommende. Vi vil orientere lidt om, hvordan vi håndterer den situation. Ud over dette er der en del praktiske forhold og en datoplan, som bliver kommunikeret. I næste uge sendes særlig besked med hjem, så forældrene kan tilmelde sig. Bemærk venligst, at mødet kun er for voksne. Velkommen! 

Tilbagemelding

I slutningen af januar overførte vi tilskud til skolepenge, SFO og befordring. Pengene er nu modtaget på de enkelte forældres bankkonti. Revisionen kræver, at forældrene kvitterer for modtagelse af disse penge. Vi har derfor sendt forudfyldte breve med eleverne hjem, som vi venligst beder forældrene om at gøre færdige og kvittere på. Hjælp os med en hurtig tilbagemelding, så vi blive færdige med den opgave. Tusind tak. 

Vandskade

I mandags fik vi repareret et gennemtæret vandrør. I den forbindelse var der lukket for alt vand på skolen et stykke tid. Vi havde sat "nødprocedurer" i gang omkring toiletbesøg, vask af hænder m.v. Det gav naturligt nok lidt ekstra opmærksomhed hos alle børn, men alt forløb fint og vandafbrydelsen var kortere end forventet. Vi nåede at opdage, at vi er afhængige af vand til rigtig mange ting. 

Terminsprøver

I næste uge har vi planlagt terminsprøver for eleverne i 9. klasse. Der er prøver på alle dage, og eleverne har fået udleveret et særligt program. Eleverne skal møde til sædvanlig tid og går hjem til sædvanlig tid. Det meste af dagene er brugt på terminsprøverne. Prøverne afvikles som de afsluttende prøver til maj. Det plejer at give både os og eleverne en god fornemmelse af de kommende skriftlige afgangsprøver. 

Bonusbutik

Vi er i gang med at planlægge årets anden bonusbutik. Den finder sted på torsdag, den 16. februar 2012 om formiddagen. Vi glæder os til igen at belønne eleverne for en solid og god indsats og et ansvarligt og pligtopfyldende arbejde. Den gule forhal ændrer udseende og kommer til at ligne en butik. Eleverne kender procedurerne og glæder sig til endnu en festdag på skolen. 

Vinterferie

Gideonskolen har vinterferie i uge 8. Det er samtidig med Vallensbæk Kommune og andre af Vestegnens kommuner. Vi glæder os til en lille pause i det daglige arbejde. Bemærk venligst, at der ikke er nogen SFO i vinterferien.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER