NYHEDSBREV

Nr. 01 -  06. januar 2012


         
 

Rigtig godt nytår

Vi er begyndt et nyt år. 2012 er startet. Vi har lyttet til dronningens og statsministerens nytårstaler og ladet os inspirere og måske bekymre. Vi ønsker, at det nye år skal blive et godt år for den enkelte og for Gideonskolen. En ny begyndelse giver anledning til mange refleksioner. Først og fremmest ser vi tilbage til 2011 og bliver både meget glade og taknemmelige for det, vi sammen har oplevet på Gideonskolen. Vi fejrede 10 år i Vallensbæk, købte skolen og blev nr. 1 blandt alle skoler i Danmark foruden meget andet, som fortoner sig i historien. Det giver et godt rygstød for 2012. Vi ved ikke, hvad året indebærer, men tror og håber på fortsat fremgang og udvikling. Vi kender dog Ham, som kender fremtiden, og derfor kan vi være trygge. Vores liv - og skolens liv - er lagt i Guds hænder. Det betyder ikke, at livet nødvendigvis bliver enkelt og let, men det betyder, at uanset hvad der kommer, så har Han lovet at være med os for at lede og hjælpe os. Bibelen fortæller os, at "Guds nåde er ny hver morgen" - og der er nåde nok til hver dag. Nåde betyder omsorg, hjælp, ledelse, visdom og meget andet. Det er et flot ord, som rummer alt godt fra Gud til os. Med det in mente kan vi derfor med forventning og glæde ønske hinanden et rigtig godt nytår. 

Hyggelig juleafslutning

Onsdag, den 21. december 2012, holdt vi juleafslutning. Det blev en hyggelig og dejlig dag. Det er dejligt, at vi som skole kan bruge tid sammen med eleverne til fællesskab. Dagen indeholdt en gudstjeneste med traditionelle sange og salmer og fokus på Jesu fødsel. Efter frikvarteret var der juletræ og gaver til alle, derefter afslutning omkring bordene med æbleskiver og slik. Vallensbæk Kommune havde givet alle elever juice og flødeboller. Tusind tak for det. 

Ryddet op og gjort rent

Vi har brugt lidt tid i juleferien til at rydde op og gøre rent. Julepynten er taget ned, og gange og toiletter er grundigt rengjort. Det er en herlig duft, som kommer os i møde. når vi kommer ind på skolen. Vi vil stadig gøre vort bedste for at passe godt på den skole, som vi har fået overdraget. 

Januar på Gideonskolen

Januar er en god arbejdsmåned. Der er ikke særlige begivenheder, som flytter fokus fra det daglige arbejde. Det er en god og lang måned med plads til at finde en godt rytme i hverdagen og kommer langt med målene. En del elever har fået justeret ugenormen. Vi har lavet en ny prognose for tiden frem til sommerferien og har afspejlet det i de daglige målsætninger. 

Specialundervisning

Inden udgangen af januar 2012 skal vi ansøge om ekstra timer til elever, som har behov for særlig støtte i det nye år. Vi er i fuld gang med at teste vore elever især i dansk (stavning og læsning). Disse test er også en nyttig selvevaluering af arbejdet vi udfører og derfor en hjælp til at fokusere på indsatsområder, som kræver ekstra opmærksomhed. 

Forskellige tilskud

Skolens tildeling af tilskud til befordring og skolepenge er modtaget fra Fripladsudvalget. Disse tilskud fordeles efter forældrenes ansøgninger og udbetales til forældrene inden udgangen af januar 2012. Alle ansøgere får besked - uanset om man er tildelt tilskud eller ej. Det er skolens bestyrelse som fastlægger tilskuddets størrelse, men generelt følger vi den officielle fordelingsnøgle.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER