NYHEDSBREV

Nr. 27 - 09. september 2011 

Velkommen

På tirsdag, den 13. september 2011 kl. 19:00 samles skolens forældre til det første forældremøde i dette skoleår. Det er et orienteringsmøde, som falder i to dele. Den første del er skolelederens orientering om skolestart, økonomi, køb af ejendom, lejrskole, skolefest mv. Den anden del er klasselærerens del med information om klassen og det daglige arbejde. Der serveres kaffe og brød som afslutning på aftenen. Der er hjemsendt nærmere besked med tilmelding. Sedlen bedes medbragt i skolen senest på mandag. Velkommen. 

Forældrekursus

Alle nye forældre inviteres til kursus på lørdag, den 17. september 2011 kl. 9:00 til ca. 12. Kurset har til formål at give nye forældre en bredere baggrund for skolens historie og pædagogik. Der bliver også tid til at samle op på spørgsmål og oplevelser fra den første måned på Gideonskolen. For forældre til elever, som er har taget diagnostiske prøver ved skoleårets start, bliver der tid til at gennemgå disse. Vi glæder os til at møde alle nye forældre til et par spændende timer. Der sendes tilmeldingsseddel med hjem først i næste uge. 

Lejrskole

Den sidste uge i september, fra mandag, den 26. til fredag den 30. september, er vi på lejrskole med alle skolens elever. Eleverne har fået en beskrivelse med hjem sammen med en pakkeseddel og en oplysningsseddel. Rejsetidspunkterne fremgår af folderen. Vi vil have en lastbil til at køre elevernes bagage sammen med vores rekvisitter, så eleverne kun skal bære lidt håndbagage i toget. Vi skal med S-tog til Hillerød og derefter med lokalbanen til Kagerup Station. Der er ca. 10 minutters gang fra stationen til lejren. Vi beder forældrene om at være særlig opmærksom på betalingen for lejren og evt. lommepenge. Vi vil give yderligere information ved forældremødet på tirsdag. 

ABC-cykler

Den landsdækkende kampagne "Alle Børn Cykler" har kørt i en uge. Den fortsætter også i næste uge. Vejret har ikke været det bedste, men alligevel har rigtig mange elever valgt at deltage ved at køre frem og tilbage til skole. Hver dag registrerer vi elevernes deltagelse. Vi har også udført et cykelcheck for nogle af eleverne i 3. og 4. klasse. Generelt så det godt ud. Endvidere har vi bemærket at flere voksne vælger cyklen i disse dage. Det er dejligt med den opbakning. 

Piletræer og hovedpine

I torsdags, den 8. september 2011, besøgte 8. klasse Det Farmaceutiske Fakultet ved Københavns Universitet. De lavede forsøg og blev undervist af en af fakultetets medarbejdere og er nu lidt klogere på "Hvor mange piletræer går der på en hovedpinetablet?" 

Omskifteligt

Vejret er lidt omskifteligt i disse uger. Enkelte frikvarterer har vi måttet være inde. Vi kan ikke gøre så meget ved vandpytter mv. udenfor, når det ellers er opholdsvejr, og vi er ude. Nogle elever er klædt på til den ekstra udfordring. Andre har glemt regntøj og passende sko. Vi beder forældrene hjælpe, så deres børn er klar til efterår.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER