NYHEDSBREV

Nr. 25 - 26. august 2011 

Positiv opmærksomhed

Vi har de sidste 14 dage modtaget mange positive tilkendegivelser fra nær og fjern i anledning af Gideonskolens placering som nr. 1 på Undervisningsministeriets rangliste. Vi er taknemmelige for alle gode og opmuntrende hilsener både officielle fra organisationer og politikere og vore nære venner omkring skolen, ejer af skolens bygning, arkitekt, revisor og samarbejdspartnere både i Danmark og Sydafrika. Det betyder alt sammen rigtig meget. Det, som måske tæller allermest i hverdagen er de mange varme og dejlige hilsener fra vore egne forældre og elever. Tak for jeres glæde, smil og store opmærksomhed. Nu er vi i gang med hverdagen og det er trods alt arbejdet i den enkelte time med det enkelte barn, som er vigtigst. 

Fuldt hus

Vi har 145 elever indskrevet på skolen i dag. Det er det højeste antal, vi kan være på skolen med den nuværende struktur. Der har været mange henvendelser siden skolestarten, men vi har desværre ikke plads til flere elever. Det er skolens elevtal pr. 5. september, som udløser offentligt tilskud for det næste år. Derfor er vi meget omhyggelig med registrering og andre formalia inden denne dato. 

Idræt og svømning

I den forløbne uge har alle elever været i gang med svømning og idræt. Vi er rigtig glade for at være i gang med svømning igen. Det er en dejlig udfordring, som eleverne holder meget af. 

Godt fra start

Der er altid mange detaljer i forbindelse med skolestarten, som elever og lærere skal forholde sig til. Eleverne skal arbejde efter deres nye skema, så de ved, hvilke fag og timer, de skal være forberedt til. Der er bøger, som skal bindes ind og skriveredskaber, som skal være i orden. Arbejdspladsen skal struktureres og rutinerne skal gennemtænkes. Det er faktisk gået rigtig godt. Det har været en glæde at se, hvordan de nye elever er blevet vel modtaget og både frikvartererne og lokaleskift er forløbet helt uproblematisk. Vi har gennemprøvet skemaet og bortset fra nogle detaljer fungerer det godt. 

Køb af ejendommen

Alle nødvendige papirer er underskrevet og sendt til tinglysning. De bevilgede lån er gjort klar til udbetaling så snart skødet er tinglyst. Vi kniber os lidt i armen og tænker, om det er virkeligt - og det er det. Vi glæder os til at give en mere fyldig opdatering ved forældremødet i september. 

Nyt sand i sandkassen

I torsdags fik vi nyt sand i sandkassen. Det er miljørigtigt strandsand og derfor lidt dyrere. Det har naturligvis skabt en del opmærksomhed og glæde blandt eleverne - både de yngste og de lidt ældre. Samtidig havde vi købt nyt legetøj til sandkassen, så der var meget nyt at forholde sig til i fredags, da eleverne mødte. Sand"bjerget" er hurtigt blevet til en "højslette", men det er fortsat en dejlig udfordring. 

Forældremøde

Husk forældremøde tirsdag, den 13. september 2011 kl. 19:00. Der kommer nærmere besked.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER