NYHEDSBREV

Nr. 19 - 27. maj 2011 

Kristi Himmelfart

På torsdag, den 2. juni 2011 er det Kristi Himmelfartsdag. Dagen falder altid 40 dage efter Påske og 10 dage før Pinse. Det var dagen, hvor Jesus kaldte disciplene sammen på Oliebjerget for at tage afsked med dem. Det var vigtigt for ham, at de alle var til stede. De så ham blive løftet op fra jorden, og en sky skjulte ham for deres øjne. Inden denne fantastiske begivenhed havde han talt til disciplene om den opgave, de nu skulle løse. Han havde forberedt dem gennem flere år. Nu var det deres tur. I moderne vendinger kan vi sige, at de skulle fortælle det videre, som han havde fortalt dem. Det er opsummeret i missionsbefalingen, som vi læser således i Bibelen: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« (Mattæusevangeliet 28, 18-20) Jesus lovede fortsat at være sammen med dem, selv om de ikke længere skulle se ham fysisk. Han ville sende Helligånden, som skulle være deres hjælper og vejleder. Vi vil også være med til at give det videre. Det gør vi dagligt på skolen både gennem vore ord og handlinger. Vi vedkender os forpligtelsen, og er glade for at være med til at formidle troen på Jesus Kristus som Guds Søn og vores frelser. 

Mini-ferie

Fra og med torsdag, den 2. juni til og med søndag, den 5. juni 2011, er Gideonskolen lukket på grund af Kristi Himmelfarts dag. Vi har altså også lukket om fredagen. Sammen med weekenden bliver det en lille mini-ferie. Nyd den. SFO’en er også lukket disse dage. 

Gæster

I dag har vi haft besøg fra Vallensbæk kommune. Børne- og kulturdirektør Marianne Hoff Andersen og formanden for Børne- og Kulturudvalget, Jytte Bendtsen har besøgt os. Det var et dejligt besøg af vores samarbejdspartnere i Vallensbæk. Vi glæder os over den åbne dialog og levende interesse, der er i Vallensbæk kommune for det, der sker på Gideonskolen. 

Hjem fra Berlin

Sidst på eftermiddagen i dag, fredag, den 27. maj 2011, kommer 8. klasse med Ulla Hansen og Simon Jørgensen hjem fra skolerejsen til Berlin. Vi glæder os til at se dem igen, og tror de har haft nogle fine dage sammen. Vi ved, at der har været planlagt mange spændende besøg og oplevelser. Ikke mindst forældre og søskende vil sikkert høre meget om ugens begivenheder. Velkommen hjem! 

FSA-prøve

På tirsdag, den 31. maj 2011, har 9. klasse deres første mundtlige prøve. Det er Folkeskolens Afgangsprøve i dansk. Vi synes, at eleverne er rigtig godt forberedt, og vi ser frem til afviklingen og håber på det bedste for vore elever. 

Afslutningsfest

Der er mindre end en måned til den årlige afslutningsfest. Det er skolens anledning til at rose og belønne vore elever for endnu et års solidt arbejde. Vi glæder os til at udlevere afgangsbeviser til eleverne fra 9. klasse, og som altid er alle skolens elever og deres forældre inviteret til grill-party. Festen finder sted torsdag, den 23. juni 2011 kl. 15:30. Reservér dagen.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER