NYHEDSBREV

Nr. 14 - 15. april 2011 

Den tomme grav

I tirsdags afsluttede børnehaveklassen deres påskeprojekt. Alle fik en tom grav med hjem, som de selv havde lavet. Der hører en historie med. Det handler om Påsken og Jesu opstandelse - og graven var heldigvis tom. Forud var gået en meget intensiv uge for Jesus og hans disciple. Det startede med Palmesøndag (som vi fejrer på søndag). Her blev Jesus hyldet som konge ved indtoget i Jerusalem. Derefter fulgte nogle dage med forberedelse til Påske, som Jesus og disciplene fejrede sammen. Torsdag aften (Skærtorsdag) spiste Jesus og disciplene sammen og Jesus indstiftede nadveren. De sluttede af med en tur i Getsemane Have, hvor Jesus blev taget til fange af tempelvagten. Hele natten var Jesus i forhør hos de jødiske og romerske ledere. Det gik fra "Herodes til Pilatus". Om fredagen (Langfredag) blev beslutningen taget af folket: "Korsfæst ham!" og Jesus blev korsfæstet. Jesus døde midt på dagen. Om aftenen inden Sabbatten blev hans legeme taget ned og lagt i en grav (klippehule) og der blev rullet en sten for åbningen, og denne blev forseglet. Romerske soldater holdt vagt, men det forhindrede ikke Jesu opstandelse påskemorgen. Derfor er graven tom og Jesus, Gud Søn, verdens Frelser lever i dag. "Korset er tomt, graven er tom, Jesus opstod og Han lever!" Sådan synger børnene og med de ord vil vi ønsker alle skolens elever og deres familier en rigtig glædelig Påske. 

Påskeferie

Når eleverne går hjem fra skole i dag, har de påskeferie. Vi mødes igen tirsdag, den 26. april 2011 til en helt almindelig skoledag. For god ordens skyld skal vi oplyse, at der ingen SFO er i forbindelse med påskeferien. 

FSA - fag i udtræk

Fredag morgen blev vore elever i 9. klasse oplyst om de fag, som Undervisningsministeriet har udtrukket til dem. Vore elever skal foruden de obligatoriske fag til prøve i biologi og historie. Det er i øvrigt samme fag, som blev udtrukket til os sidste år. Undervisningen for eleverne i 9. klasse vil efter påske ændre karakter. Vi samler opmærksomheden om prøvefagene. Det gælder først de skriftlige prøver og dernæst de mundtlige prøver. Vi ønsker vore elever i 9. klasse held og lykke med deres prøver. 

Zoologisk Have

I tirsdags havde eleverne i BH-klassen og ABC-klassen en rigtig dejlig tur til Zoologisk Have. Vejret var ikke det bedste, men der er heldigvis mange indendørs muligheder også i Zoologisk Have. 

Askepot

I tirsdags præsenterede eleverne i 4. klasse deres skuespil: Askepot. Alle forældre, søskende og andre tilknyttet familierne var inviteret. Det blev en festlig eftermiddag med tid til et besøg i "teatercaféen" bagefter. Onsdag morgen så alle skolens elever skuespillet og det bragte minder frem hos de ældste, som tydeligt husker deres teaterstykke, selv om det er nogle år siden. 

Årsmøde

Vi beder alle skolens forældre om at reservere onsdag, den 18. maj 2011 kl. 19:00 til årsmøde på Gideonskolen. Bestyrelsens beretning fremlægges og skolens revisor vil præsentere regnskab og årsrapport. Skolens tilsynsførende vil fremlægge sin erklæring og der bliver valg/genvalg til skolens bestyrelse.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER