NYHEDSBREV

Nr. 10 - 18. marts 2011Positiv trængsel

I onsdags, den 16. marts 2011, fik vi afviklet de mange konsultationer. Det var hyggeligt og nyttigt at mødes og tale om den enkelte elevs aktuelle situation og planlægning fremover. Vi nåede stort set alle familier. Der var enkelte syge, som vi mødes med på et senere tidspunkt. Det er også en god anledning for forældre til at møde andre forældre. Den uundgåelige lille ventetid før og efter samtalerne forløb hyggeligt i den gule forhal. Her blev serveret kaffe og te mv. og lidt hjemmebag fra de forskellige familier. Tusind tak for indsatsen. Elever, som ventede på tur, blev beskæftiget i skolens projektrum med film eller aktivitetsmaterialer af forskellig art. Det forløb også stille og roligt. På en måde går vi ind i den sidste tredjedel af skoleåret. Det er perioden frem til sommerferien. Vi er naturligvis altid til rådighed for forældre og elever, som måtte ønske at mødes med os for yderligere dialog. Tak for nogle rigtig hyggelige samtaler. Tak for opmuntringer til os i det daglige arbejde. 

Svømning

I tirsdags tog vi en gruppe elever med til Ishøj Svømmehal. De havde "købt" tid til svømning med deres bonus, og nu fik vi det klaret. Eleverne havde en god tur, og personalet i svømmehallen havde megen ros til overs for vore velopdragne elever. Den er hermed bragt videre. 

Forårsfest på Gideonskolen

Vi har planlagt forårsfest for alle skolens familier fredag, den 1. april 2011 kl. 15:30 - ca. 17. Det er en af skolens traditioner, som vi på den måde holder fast i. Vi glæder os til at mødes med alle elever og deres familier til et par timers fest, som dels markerer fællesskabet omkring Gideonskolen - dels har påsken i fokus, selv om den falder lidt sent i år. Eleverne vil optræde med sang, musik og dans, og der vil være en lille forfriskning bagefter. Reservér venligst eftermiddagen til dette arrangement. Vi ved godt, at det for nogle ikke passer alt for godt med deres arbejdstider. Men vi har også set tidligere, at det er muligt at flekse eller bytte kollegialt, så det kan lade sig gøre at komme med alligevel. 

Revision

I onsdags havde vi besøg af skolens revisor. Det gjaldt regnskabet for 2010, som skal være færdigt. Revisionen foregår her på skolen, så der er let adgang til bilag og anden dokumentation. Det er en effektiv og god måde at gøre det på. Vi ser frem til regnskabsafslutningen og resultatet af 2010 og glæder os til at formidle det til skolens forældre ved årsmødet i maj. Mere om dette senere. 

Næste skoleår

Vi er på vej med planlægningen af næste skoleår. Den kommende børnehaveklasse har været på besøg, og vi har givet endeligt tilsagn til de 14, som vi har plads til. Der er fortsat mange henvendelser til skolen med ønske om plads til nye børn. Hvis forældre har planer om skift af skole til deres børn efter ferien, vil vi bede om at få besked, så vi kan planlægge med nye elever i stedet. Kontakt venligst skolens leder i den anledning. Tak for det.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER