NYHEDSBREV

Nr. 08 - 04. marts 2011


Tilbage igen

Så er vi tilbage på skolen igen efter vinterferien. Vi er skiftet til marts måned, og det er jo den første forårsmåned. Vi kan med kalenderen i hånden forvente forår, og det tror vi alle glæder sig over. Vi kan godt mærke lidt lunere luft og lidt længere dage med dagslys, og fuglene er begyndt at synge for os. Det er klare signaler. Det er godt at være i gang igen. Ferien har givet ekstra energi og tid til familie og venner, og nu har vi et par måneder inden påskeferien kommer. Det er rigtig godt for det daglige arbejde. Vi gør, hvad vi kan for at fremme og opmuntre den daglige indsats. 

Bonusaktiviteter

Flere af vore elever har "købt" ture i bonusbutikken. Nogle har valgt svømmehallen, andre skøjtebanen eller bowling. Vi forsøger i løbet af næste uge at afvikle disse arrangementer, så vi har ydet det, der er betalt for.


Populær lommeregner

Som en ny ting kunne man for 1.500 bonus købe en Texas lommeregner TI-30XB. Vi har fundet en god pris i England og købt dem hjem. Foreløbig er 10 delt ud til eleverne, men der har været betydelig interesse for det og vi har derfor bestilt yderligere 10. Det er en lommeregner med mange muligheder - også inden for den lidt mere avancerede matematik. Tillykke med det gode valg. 

Post og Tele Museum

I tirsdags besøgte 3. klasse Post og Tele Museum i Købmagergade i København. Besøget handlede bl.a. om "hemmelige koder". Eleverne fik en orientering om kommunikation gennem tiden - forskellige former og muligheder. Besøg hos P. & T. er altid en spændende oplevelse. 

Fat om finanserne

8. og 9. klasse havde i onsdags en særlig oplevelse i Ungdomsbyen i Rødovre. Vi deltog i afprøvning af et nyt projekt kaldet: " Fat om finanserne". Det er tilrettelagt af Nordea og forsikringsselskabet Tryg i samarbejde med Ungdomsbyens medarbejdere. Eleverne har forud for besøget arbejdet med grundlæggende begreber både vedr. bank og forsikring. Vi har set på forskellige forsikringstyper og deres dækning og køb og lån med og uden bankens medvirken. 

Ungdomsbyens rammer er lidt usædvanlige, fordi det er bygget af studerende og lærlinge. I 1959 fik de første lærlinge lejlighed til at udføre deres svendestykker i Ungdomsbyen. Senere fulgte adskillige andre lærlinge, og resultatet blev huse for bl.a. forsikring, bank- og sparekassevirksomhed, et rådhus, et butikshus (det første supermarked i Danmark), et kulturhus, et oliens hus og en kirke. Vi har haft en spændende dag. 

Konsultationer

Onsdag, den 16. marts 2011 kl. 14 - 21 er der igen konsultationer: Elev-forældre-skole konsultationer. Forud for disse konsultationer er der som sædvanlig hjemsendt en undervisningsrapport, som beskriver elevens udbytte af undervisningen og generelle status. Den er udgangspunkt for samtalen. Vi ser frem til igen at mødes med skolens elever og forældre til en hyggelig eftermiddag og aften. Vi beder forældrene om at reservere dagen til dette arrangement og håber på at møde alle, så det klares på en dag. Der sendes nærmere besked hjem i næste uge med mulighed for at ønske tid til samtalen.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER