NYHEDSBREV

Nr. 07 - 18. februar 2011 

Midtvejsmøde

Vi havde en fin samling til Midtvejsmødet i tirsdags, den 15. februar 2011. Der var en god opslutning om mødet. Tak for det. Mødet blev lidt anderledes end tidligere. Efter en orientering fra skolens leder og præsentation af lærecenterrutiner fra Sulajma (Annette Due Jensen) fordeltes alle ved kaffebordene med en dagsorden til drøftelse. Ib Johansen orienterede om besøg af politiker i januar, og beskrev de særlige kendetegn, som gælder for Gideonskolen. Vi har indført et nyt elektronisk ansøgningsskema, som indeholder flere oplysninger om eleven, bl.a. vedr. sprog, nationalitet og religion. Vi tror det vil forenkle optagelsesproceduren for alle parter. Vi overvejer e-mail kommunikation mellem skole og hjem frem for "snail-mail" som efterhånden er blevet ret dyrt. 

Skolens økonomi ser fornuftig ud. Vi har fået regnskabet for 2009 tilbage uden bemærkninger fra ministeriet, men med opfordring til at opstille målbare kriterier om skolens effektivitet. Det bad vi forældrene om hjælp til. Regnskabet for 2010 er stort set færdigt. Det viser et pænt overskud trods pålagte besparelser p.g.a. regeringens genoprettelsespakke. I 2011 vil vi disponere forsigtigt og se frem til køb af ejendommen hen over sommeren. Det vil formentlig give en besparelse i forhold til den nuværende husleje. Forældrene havde efterfølgende spændende samtaler i små grupper sammen med en medarbejder. Vi samler nu op på tilbagemeldingerne og lader dem bl.a. blive til en tilfredshedsundersøgelse på Gideonskolen. Tak for et godt fremmøde og et godt oplæg i samtalerne til det videre arbejde. 

3. klasse vandt

I onsdags havde vi fornemt besøg fra arrangørerne af Papirrødder og Vestforbrændingen. De var her for at dele præmier ud til 3. klasse, som er den klasse, der har samlet mest papir. Det har for både 3. og 4. klasse været et sjovt og udfordrende projekt, som har givet megen praktisk viden og fine oplevelser gennem flere besøg. Når det så munder ud i en præmiering, er det noget ekstraordinært, som gør os alle sammen glade. Godt klaret til begge klasser og tillykke til 3. klasse for deres resultat. 

Oplæsningskonkurrence

7. klasse deltager i lighed med tidligere år i Hovedstadsregionens konkurrence med oplæsning af udvalgte eventyr af H. C. Andersen. De har trænet længe og i går blev 9. klasse inviteret med til at lytte, så de to udvalgte kan gøre sig klar til at deltage. 

Bonusbutik

Der er virkelig fest på skolen, når der er bonusbutik. Det var der så igen i torsdags. Den gule forhal var som sædvanlig dækket op med alskens tinge og sager - mest nyttige og fornuftige, men også sjove legeting. De opsparede bonus fra perioden siden efterårsferien blev omsat til glæde og opmuntring for de fleste. 

Vinterferie

I næste uge er det vinterferie på Gideonskolen. Vi følger Vallensbæk kommunes model og har vores vinterferie i uge 8. Vi ønsker vore elever og deres familier nogle rigtig dejlige dage med tid til afslapning og oplevelser. Vi håber for alle, at det bliver en uge til opladning, så man er klar til ny indsats, når vi mødes igen mandag, den 28. februar 2011. Der er ingen SFO i denne uge.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER