NYHEDSBREV

Nr. 06 - 11. februar 2011 

Midtvejsmøde

Vi har inviteret skolens forældre til et "halvårsmøde" tirsdag, den 15. februar 2011 kl. 19:00. Vi plejer at kalde det for et "midtvejsmøde", fordi det er midt i skoleåret. Vi har sendt en indbydelse med eleverne hjem, som vi beder forældrene udfylde og returnere, så vi kan planlægge mødet. Vi har brug for at fortælle alle om den aktuelle situation og forventningerne til det kommende skoleår. På det økonomiske område vil vi bl.a. orientere om forhandlingerne om køb af skolens ejendom pr. 1-7-2011. Vi er underlagt dispositionsbegrænsninger på statstilskuddet til skolen p.g.a. regeringens genoprettelsespakke. Alligevel har vi grund til optimisme og positive forventninger. På det pædagogiske område er der også en opdatering, og en del af denne ligger i kontaktlærerens hænder. Mødet har således både tid til det fælles og til klassen. Velkommen! 

Fibernet

I onsdags koblede vi skolens internetadgang fra den traditionelle til den hurtige fiberforbindelse. Det skulle give en forbedring af hastigheden med en faktor 50. Vi tror, at også forældrene vil opleve den større hastighed som en stor fordel. Der mangler lidt reetablering af skolens terræn, hvor kablet er lagt i jorden - samt hvor det endnu mangler at blive lagt ned. Graveholdet kommer tilbage i marts og gør det ydre pænt, så foråret kan vise sig lige så smukt, som det plejer her på Gideonskolen. 

Terminsprøver

Så har vi klaret terminsprøverne for denne gang. Der var lidt flere end sidste år, fordi der er blevet flere prøvefag. Eleverne har klaret det godt og i løbet af et par dage vil deres standpunktskarakterer fremgå af uddannelsesansøgningerne. 

Mere genbrug

Vores 4. klasse skal på mandag aflægge Vestforbrændingen et besøg. Vi har prøvet det med 3. klasse, og det var en fin oplevelse. "Papirrødderne" er fortsat en spændende udfordring for eleverne, men nu ebber det ud, og vi runder projektet af i den kommende uge. 

Befordringstilskud

Vi har nu udbetalt befordringstilskud til forældre, hvis børn er berettiget til det. Der sendes en ny seddel med hjem, hvor forældrene skal kvittere for den tildeling de har fået. Vi skal have både cpr.nr. og elevens navn anført på svartalonen. Vi beder forældrene om at hjælpe os med en hurtig tilbagemelding. 

Bonusbutik

På torsdag er der igen bonusbutik. Vore elever kan ved den anledning "veksle" deres bonus til nyttige og praktiske ting og sager eller booke sig ind til en tur, f.eks. bowling, svømning eller skøjtning. Man kan også "købe" en Bibel og som noget nyt kan man "købe" og bestille en lommeregner. Det plejer at være en festdag på skolen. 

Besøg i børnehaveklassen

I næste uge vil vi hver dag have besøg af en eller to af vore kommende elever til den nye børnehaveklasse. De kommer typisk om morgenen og er der til vi spiser frokost. Det plejer at være en god oplevelse for de nye, og de gamle synes, at det er sjovt. Velkommen på besøg.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER