NYHEDSBREV

Nr. 03 - 21. januar 2011


Billesborgcup

På fredag, den 28. januar 2011 deltager vi i en indendørs fodboldturnering i Ravnsborghallen i Køge. Vi spiller mod to andre kristne friskoler. Det har været en årlig tilbagevendende begivenhed, som vi glæder os til. I år deltager vi med 7 hold. Vi mødes på skolen kl. 07:30. Ja, det er rigtig tidligt. Vi kører med bus og private biler, så vi kan være fremme til åbningsandagten kl. 09:00. Stævnet slutter ca. kl. 14, og så er vi hjemme igen ca. 14:45. De implicerede elever vil få mere detaljeret besked. 

Tilskud

Bestyrelsen har på sit møde i mandags fordelt de tilskud, som vi har modtaget til skolens forældre. Det gælder fripladstilskud, SFO-tilskud og befordringstilskud. Bestyrelsen har valgt at følge den fordelingsnøgle, som fastlægger tilskuddet. Forældrene vil i løbet af næste uge få besked om de har fået tilskud eller ej og i givet fald størrelsen af det bevilgede tilskud. Forældrene skal sende besked om bank og kontonummer, så vi kan overføre pengene. 

Ferier og fridage i 2011/12

Bestyrelsen har fastlagt planen for ferier og fridage i det kommende skoleår: 2011/12. Planen ligger på skolens hjemmeside under "vigtige datoer". Enkelte forældre har kontaktet skolen i den forbindelse på grund af ferieplaner. Nu er den klar til brug for alle forældre. 

Papirrødderne

I samarbejde mellem Vallensbæk kommune og Vestforbrændingen er 3. og 4. klasse i gang med et projekt om genbrug af papir og indsamling af affald. I næste uge skal eleverne bl.a. lave papir selv af genbrugspapir. De skal lære at sortere affald og få en fornemmelse af mængden af indsamlet papir mv. En del af undervisningen foregår her på skolen. Det vil også berøre familien lidt derhjemme. På fredag, den 28. januar 2011 skal 3. klasse på besøg på Vestforbrændingen. Et tilsvarende besøg finder sted for 4. klasse den 14. februar. Forældrene får nærmere besked. 

Post og Tele Museum

4. klasse besøgte Post og Tele Museum i Købmagergade i København. Besøget fandt sted i mandags og handlede bl.a. om "hemmelige koder". Der er også tilrettelagt et tilsvarende besøg for 3. klasse den 1. marts 2011. 

Paolo Russo

I dag har eleverne fra 8. og 9. klasse sammen med de øvrige elever i skolens band haft besøg af Paolo Russo, som er en kendt musiker. Han fortalte om sit liv og sin musik og præsenterede flere af sine musikstykker. 

Uddannelse

Inden længe skal eleverne i 9. klasse lave deres ansøgning til ungdomsuddannelserne. Det er et stort og nyt skridt i deres liv. Mandag, den 31. januar 2011 får vi besøg af Jakob Hammer-Helmich, som er UU-vejleder på Frederiksberg og samtidig en af skolens forældre. Han vil orientere både 8. og 9. klasse og deres forældre om de unges uddannelsesmuligheder. Der bliver i forlængelse af denne orientering et forældremøde for 9. klasse og deres forældre om Folkeskolens Afgangsprøver, og et andet forældremøde med 8. klasse og deres forældre med overvejelser om en skolerejse i dette forår.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER