NYHEDSBREV

Nr. 01 - 07. januar 2011 

Godt nytår 2011

Vi ønsker alle skolens familier et rigtig godt nytår 2011. Vi er spændt på, hvad det nye år bringer, men har positive forventninger og ser frem til det nye år med glæde. En har sagt: Livet leves forlæns, men forstås baglæns. Det er lettere at forstå det, som har været end det, som kommer. Da Gud førte israelitterne gennem ørkenen under Moses lederskab, oplevede folket Guds nærvær i en skystøtte om dagen og en ildsøjle om natten. Når skystøtten flyttede sig, flyttede folket med. Så enkelt er det almindeligvis ikke i vores hverdag. Vi beder om Guds hjælp og ledelse fra dag til dag og tror og håber på, at de valg vi træffer fører os den rette vej.

Hvis vi skal vurdere vores valg, så er det nok lettest at se tilbage. Vi forstår bedre de omstændigheder, vi har været i, og hvorfor Gud tillader vanskeligheder og smerte på vores vej, når begivenhederne kommer lidt på afstand. Undertiden kræver det længere tid for at forstå, og en gang imellem må vi acceptere, at det ikke kan forstås eller forklares. Så må vi ganske enkelt acceptere, at det er nogle af de vilkår som vi er underlagt her i livet.

Nogle af de forventninger vi har til 2011 på Gideonskolen er bl.a. købet af ejendommen hen på sommeren. Der er taget initiativer og vi afventer kreditforeningens tilbagemelding. Vi ved, at alle skoler - også Gideonskolen - får reduceret statstilskud. Det gælder med tilbagevirkende kraft fra 2010 og fremover. Vi har forsøgt at indrette skolens hverdag på de vilkår. Vi forventer at opretholde samme serviceniveau som tidligere. Vi vil fastholde formidling af skolens grundholdninger og værdier. De afhænger ikke af økonomi. Vi tilstræber gennem skolens andagtsliv og lærernes forbilleder at oplyse og inspirere til udvikling af næstekærlighed, sandhed, respekt og meget andet. Vi forventer forældrenes hjælp og støtte også på disse områder. Velkommen til et nyt år. 

FKF-dag

Gideonskolen er medlem af den kristne skoleforening FKF. I morgen, lørdag, den 8. januar 2011 har foreningen inviteret til storsamling for alle kristne friskoler i Danmark. Det foregår i Vejen Idrætscenter. Hvis medarbejdere fra alle skoler mødes kan vi bliver over 800 deltagere. Fra Gideonskolen kommer 17 medarbejdere. Det er rigtig flot. Vi skal med tog frem og tilbage og glæder os til en spændende dag med et godt fællesskab og inspiration. 

Fibernet

I slutningen af december påbegyndtes et gravearbejde på Gideonskolen med henblik på opkobling til Internettet via glasfiber. Det forventes færdig i første halvdel af januar 2011. Det vil sikre en hurtig afvikling for alle brugere af skolens internet. På sigt arbejder vi på besparelser ved indførelse af IP-telefoni og Internetovervågning af skolen til erstatning af de nuværende teknikker.Vestforbrændingens 150 meter høje skorsten
 

Vestforbrænding

I dag har 7. klasse været på besøg på Vestforbrænding i Glostrup. Vestforbrænding (officielt I/S Vestforbrænding) er det største kommunalt ejede affaldsselskab i Danmark – 19 kommuner i københavnsområdet og Nordsjælland ejer selskabet, hvis største enkeltaktivitet er et stort forbrændingsanlæg i Ejby ved Glostrup. Eleverne skal forholde sig til forbrænding af affald, energiproduktion og genbrug.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER