NYHEDSBREV

Nr. 30 - 01. oktober 2010 

Fint besøg fra Vallensbæk

I onsdags havde vi besøg fra Vallensbæk Kommune. Borgmester Henrik Rasmussen, skolechef Per Kyllesbech og børne- og kulturdirektør Marianne Hof Andersen gæstede os. Vi præsenterede skolens lokaler og forklarede anvendelsen. Et besøg i Store Lærecenter gav mulighed for at forklare skolens pædagogik og arbejdsform. Vi præsenterede skolens særlige muligheder for at hjælpe elever individuelt og hvordan skolen finder balancen mellem individuel undervisning og gruppeundervisning. Efterfølgende besøgte vi nogle af klasserne, men andre nåede vi ikke til. Det var en skuffelse for de elever, som ikke fik besøg, så det må vi gøre bedre næste gang. Vi præsenterede skolens aktuelle karakterniveau og faglige profil. Vi fik også vendt spørgsmålet om svømning og trafik. Det var et rigtig dejligt besøg og en glæde at være sammen med kommunens ledere. Vi ser frem til det næste besøg og takker for vore gæsters input i skolens hverdag. 

Naturvidenskabsfestival

I denne uge har eleverne i 7. - 9. klasse været undervist af gæstelærere, som har besøgt os under temaet "Naturvidenskabsfestival". Det har generelt været spændende besøg. I onsdags havde vi f.eks. besøg af Ole Thastrup, som fortalte om, hvordan lysende natdyr i tropiske have kan hjælpe i kræftbehandlingen. Han har selv været med på Galathea ekspeditionen og som dykker haft førstehånds kontakt med sit emne. Et kompliceret emne bliver derfor ekstra nærværende, når man møder en nøgleperson, som personligt har været nede i havet for at forske i sit emne. Det var rigtig gode samlinger, som gav vore elever perspektiv i undervisningen. 

Sjulaima

Vore elever i 5. - 7. klasse har i denne uge mødt Sjulaima. Hun er en opdigtet elev, som vil lære vore elever at bruge lærecenteret rigtigt. På en humoristisk og inspirerende måde har eleverne fået gennemgået de vigtige rutiner for at sikre en god rytme og en fornuftigt arbejdsindsats hver dag. Det involverer også forældrene. Det er f.eks. rigtig vigtigt, at forældrene skriver under på hjemmearbejdssedlen, når eleven har lavet sit hjemmearbejde. Hvis man skal have sin "grønne prik", så hører denne del også med. 

Adresseliste

I dag har eleverne fået en adresseliste med hjem over alle skolens elever. Vi beder igen forældrene hjælpe os med opbevaring af den, så den bruges efter sit formål og privatlivets fred respekteres. 

Arrangementer i næste uge

På onsdag, den 6. oktober 2010, skal vore elever i 8. og 9. klasse møde ved Zoologisk Have kl. 7:30 om morgenen for at deltage i en arbejdsdag med Zoologisk Haves medarbejdere. De har fået nærmere besked, så de kan vide, hvad de skal have på, og at det ikke er helt lugtfrit. Det plejer at være en spændende dag, som sætter den daglige biologiundervisning i perspektiv.

På fredag, den 8. oktober 2010, skal 7. klasse besøge Det Biovidenskabelige Fakultet på Frederiksberg. De skal arbejde med emnet: "Bioteknologi - kloning og kønne planter". Eleverne køres i privatbiler. Vi håber at forældre kan hjælpe os med det.

Se flere billeder fra ugen, tryk HER