NYHEDSBREV

Nr. 28 - 17. september 2010


Spændende lejrskole

Vi ser tilbage på en rigtig dejlig lejrskole i sidste uge. Måske var det den sidste "sommeruge" - i hvert fald skinnede skolen fra en skyfri himmel, og alle nød de udendørs aktiviteter. Vi har været på Hvidekilde 10-12 gange tidligere og er derfor velkendt med stedet. Det større ude-areal gav plads til mange aktiviteter. Legepladsen var lige istandsat og flisearealet var fornyet ugen før vi kom. Eleverne havde foruden de daglige workshops udflugter til Gilleleje Museum, Frederiksborg Slot, Kronborg og Øresundsakvariet. De store elever havde en projektdag med "Klimakaravanen". Temaet for vore bibelsamlinger var: "Du er en vinder". Vi lagde vægt på begreber som ærlighed, hjælpsomhed, sandhed mv. og alle emner blev belyst med kendte bibelberetninger. Der ligger flere hundrede billeder på skolens hjemmeside, som forældre og elever kan se nærmere på. Det var en stor oplevelse med årets lejrskole og det var også dejligt at komme hjem igen og hvile ud i weekenden inden skolehverdagen igen gik i gang i mandags. Tak til alle elever og medarbejdere for deres bidrag til en vellykket lejr. 

Forældremøde

I tirsdags afholdt vi skoleårets første forældremøde. Vi havde et fint fremmøde og der var en rigtig god og positiv stemning. Tak for det. Ib Johansen fortalte om indtryk og oplevelser fra seminaret i Sydafrika. Herunder især Rob Parsons tanker til forældre om opdragelse og håndtering af "the testing child". Informationen i øvrigt gav en status om skolestarten med fokus på elevtal og medarbejderforhold. Skolens økonomiske situation blev fremlangt i lyset af genoprettelsespakken og besparelser i den anledning på kortere og længere sigt. Skolens samlede situation ser fornuftig ud - også på dette område, men der skal hele tiden arbejdes med forholdene. Derefter var det tid til at mødes med børnenes lærere i lærecentrene, og aftenen afsluttedes med fælles kaffebord i skolens spisesal. Her gik snakken livligt og det var tydeligt, at forældrene hyggede sig. Tak til alle for en god aften. 

Forældrekursus

Så er det i morgen, lørdag, kl. 09:00 at alle nye forældre mødes til forældrekursus. Dagen indeholder præsentation af skolens navn, historie og pædagogiske idé. For forældre med nye elever i 1. til 7. klasse vil det også være en god anledning til at gennemgå elevernes diagnostiske prøver og få forklaret det niveau, vi vil anbefale for elevens skolestart på Gideonskolen. Velkommen. 

Alle Børn Cykler - ABC

Årets cykelkonkurrence fortsætter. Alle Børn Cykler varer i 14 dage. Det gælder om at bruge cyklen og cykelhjelmen. Vi har valgt at fortsætte i næste uge, så vore elever også får 14 dage til at cykle. For eleverne i BH. - 2. klasse, og for elever med meget langt til skole eller en vanskelig eller farlig skolevej tæller det, uanset om de har cyklet til skole - blot de har cyklet en tur efter skoletid. 

INFO-skærm

Vi har som forsøg opsat en videoskærm i den gule forhal. Hver dag kan eleverne blive mindet om dagens særlige begivenheder og husket på sedler og andet, som hører til dagen.


Se flere billeder fra Hvidekilde lejren, tryk HER
 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER