NYHEDSBREV

Nr. 19 - 28. maj 2010 

Årsmøde

I onsdags, den 26. maj 2010, havde vi Årsmøde på Gideonskolen. Det var en rigtig god samling. Vi kunne have været flere, men det var dejligt at mødes med forældrekredsen igen. Skolens leder fremlagde skolens beretning og lagde vægt på ordet: Stabilitet. Fællesskab mellem eleverne både i undervisningen og i øvrigt på skolen bærer præg af trivsel og godt humør og stor arbejdsomhed i det faglige. Medarbejderkredsen er for størstedelen de samme, som har været med i en årrække, og det er trygt og stabilt. Elevtallet ligger stabilt omkring 140-144 og det vil også være tilfældet i det nye skoleår. Begivenheder og besøg i årets løb blev præsenteret i en billedkavalkade. 

Skolens revisor fremlagde regnskaber for 2009. Det udviser et overskud på ca. 377.000 kr. Der er også her en sundhed og stabilitet, som borger godt for fremtiden. Økonomien fremover ser fornuftig ud, men der vil ske en tilpasning til det mindre tilskud, vi får til specialundervisning fra august 2010. Bestyrelsen blev præsenteret og de nødvendige valg blev foretaget som genvalg, så også på dette område i skolen passer ordet "stabilitet". Skolens tilsynsførende roste skolen for solidt arbejde og konkluderede at skolen levede op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den tilsynsførendes rapport og skolens årsrapport kan ses på skolens hjemmeside under "lovkrav". Forældre, som ikke kunne være til stede kan rekvirere skolens Årsrapport (regnskab 2009) ved henvendelse på skolens kontor. Tak for endnu et godt år - det 13. på Gideonskolen. 

FSA-prøver

På tirsdag, den 1. juni 2010, starter de mundtlige prøver. Der er 4 af disse prøver, som falder med en prøve i hver uge resten af skoleåret. På tirsdag er det mundtlig prøve i dansk. Eleverne synes at være vel forberedt og vi håber på et godt resultat for dem alle. 

Efter-fyraftens-møde

I torsdags, den 27. maj 2010 havde vi besøg af interesserede forældre. Vi præsenterede skolens pædagogik og kristne profil og så lokalerne. Forældrene må nu hjem og overveje om Gideonskolen er noget for deres børn. 

FN's verdensdag for vand

I anledning af FN's verdensdag for vand har vi et særligt besøg på tirsdag, den 1. juni 2010. Det foregår i Spildevandscenter Avedøre. Eleverne i juniorlærecenteret skal på tur og de hentes og bringe i bus til arrangementet. Vi havde en tilsvarende tur sidste år - og det var en rigtig dejlig oplevelse. 

Afslutningsfest

Skolens afslutningsfest finder sted torsdag, den 24. juni 2010 fra kl. 15:30. Vi inviterer alle elever og familier til at deltage i et festarrangement i lighed med tidligere år. Den første del foregår i skolens festsal. Vi uddeler afgangsbeviser og diplomer og oplever elever optræde med sang, musik og dans. Derefter er der klar til grill-party, hvor vi serverer en festmiddag til alle. Vi regner med at hoppeborgene og pølsevognen er på plads og glæder os til at slutte af på en rigtig festlig og spændende måde. Reservér dagen - velkommen.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER